Skolstart och Kooperativt lärande

Nu börjar sommarlovet lida mot sitt slut. Snart kommer eleverna tillbaka till skolan – och vissa kommer till skolan för första gången. Eleverna har med sig nya erfarenheter och har utvecklats på olika plan under sommaren. Vare sig elevgruppen är ny eller inte kan det vara bra att börja terminen med gruppstärkande övningar för att arbeta ihop klassen och skapa en gruppkänsla. I inlägget Gruppstärkande övningar finns olika tips på hur man kan arbeta med sin elevgrupp under de första dagarna. De lär då känna varandra, tränar på samarbetsfärdigheter och ni lägger grunden för att kunna arbeta med kooperativa strukturer på ett effektivt sätt.

Innan eleverna kommit till skolan är det vanligt att lärarna har ett par dagar på sig att förbereda sina klassrum, se över planeringar och material. Det är mycket att tänka på och planera. När det gäller klassrumsmöblering finns det många olika sätt… ska alla elever vara vända mot tavlan eller ska de sitta i grupper? Ska de ha bänkar eller bord och ska borden vara höga eller låga? Kika in i inlägget Klassrumsdesign för att få inspiration.

RondellenNär klassrummet är möblerat och eleverna är på plats och undervisningen kommit igång finns det olika vägar att gå. I Kooperativt lärande finns flera olika strukturer att använda sig av, och det bästa med strukturerna är att du kan anpassa dom efter vilket ämne som du arbetar med. Med strukturen Talkort ser du till att alla elever bidrar i diskussionen, i Mötas på mitten får alla elever komma med egna tankar för att sedan enas om den eller de bästa. I Hitta en kompis motiveras eleverna till att samtala med alla och tillsammans lösa ett problem. Alla strukturer och beskrivningar av dessa hittar du längst nere i inlägget HÄR.

hands-220163_960_720Ett tips för att arbeta mer elevaktivt är att variera den vanliga handuppräckningen och använda sig av andra alternativ än det klassiska, just för att fler elever ska få möjlighet att svara och få sin röst hörd och göra aktiva val under lektioner. Mer om det kan ni läsa HÄR.

Att arbeta i grupper är något vi ofta använder oss av i undervisningen. Hur gör vi för att skapa grupper där alla bidrar och inte en elev drar hela lasset? Se detta inlägg om hur du skapar lärande grupper. Här finns även metoder för att dela in eleverna i grupper på ett effektivt sätt.

uppmuntrare

I grupperna vill vi att eleverna ska arbeta tillsammans och ta hjälp av varandras styrkor. Ett mycket effektivt sätt att strukturera ömsesidigt beroende bland eleverna är att dela ut roller till dem. Detta bidrar till att eleverna får en tydlig bild av vad som förväntas av dem under arbetet. Se detta inlägg om roller och använd gärna bilderna för laminering!

Vill du använda dig av cirkelmodellen kring ett tematiskt arbete? Se detta inlägg som visar hur cirkelmodellen kan användas tillsammans med kooperativt lärande. Arbetar du dessutom med läsförståelsestrategierna (t.ex. de från en läsande klass) hittar du ett inlägg om hur du kan arbeta med läsförståelse i kombination med strategierna här.

Kom ihåg att ta hjälp av dina kollegor, våga testa och tro på din och dina elevers förmåga. Här finns några enkla tips kring detta! Vid använding av samtalsstrukturer är det lätt att ljudnivån i klassrummet blir väldigt hög. För att träna på att ta ett gemensamt ansvar kring ljudnivån kan man tilldela en elev roll som “Ljudnivåansvarig” och ta tips från detta inlägg där det finns tips på att reglera ljud- och röstnivån tillsammans på ett effektivt sätt.

Om du missat några av våra mest populära inlägg förutom de ovan finns här under en top 10 lista med de inlägg och strukturer på bloggen ni läst mest.

Top 10

  1. Strategi: Roller - I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna. Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. Dessa används för att förtydliga för eleverna vad deras uppdrag och fokus är. Rollerna
  2. Struktur: PPT – Par På Tid - Denna struktur bör du använda varje dag i din undervisning! När du använt dig av EPA ett tag så kanske du har märkt att det trots påminnelser och spännande frågor från dig inte ger riktigt den effekt du vill ha i din grupp. Vissa elever för bra samtal medan andra tar över och vissa blir passiva.
  3. Struktur: Kooperativ fyrfältare - I vår undervisning ställs vi ständigt inför utmaningen att lära ut nya ord på ett effektivt och engagerande sätt. Att introducera ord genom att läsa upp ordet, skriva upp ordet och försöka att förklara på bästa sätt vad ordet betyder, blir lätt tjatigt när det är många ord att ta sig igenom. Att visa bilder till underlättar, men finns det
  4. Strategi: Multisvar - Som lärare är det viktigt att få en överblick över sin elevgrupp och deras kunskaper. Ett sätt att arbeta på för att få snabb feedback från eleverna och samtidigt kontrollera om de uppfattat det som lärs ut är att använda sig av det vi kallar Multisvar. I multisvar aktiveras alla elever!
  5. Strategi: Slumpa fråga - Kooperativt Lärande (KL) bygger främst på att eleverna får ett positivt ömsesidigt beroende gentemot varandra. Det bygger också på att de tar ett individuellt ansvar över sitt lärande samt över lärandet för andra. När du låter eleverna arbeta med strukturer såsom EPA, Turas om, PPT , Huvuden ihop!, Runda bordet eller andra lämpliga strukturer kan du använda denna stödstruktur!
  6. Strategi: Fråga, pausa, nedslag & studs - Vill du variera vanlig handuppräckning? Gillar du EPA och Par På Tid? Att arbeta elevaktivt och med Kooperativt Lärande kräver ofta att man växlar olika strukturer för att motivera eleverna med nya strukturer och frågekonstellationer. Olika strukturer vid frågor ger motiverade elever och samtalen får ett större djup.
  7. Struktur: Fråga, fråga, byt! - En struktur inom Kooperativt lärande är Fråga, fråga byt! Denna struktur passar ypperligt för att träna på ord och begrepp. Det är en enkel struktur som går att använda med varierat innehåll. Strukturen blir ofta populär bland eleverna då de får snabb feedback på sina kunskaper och snabbt lär sig nytt. Använd den för att introducera ord och viktiga begrepp
  8. Struktur: EPA – enskilt, par, alla - Det finns många strategier för att få eleverna delaktiga och kolla av att de hänger med under lektionen. Den vanligaste metoden lärare i Sverige använder är IRE (initiering – läraren ställer en fråga, respons – eleverna räcker upp handen och någon får svara, evaluering – läraren bedömer svaret), eller handuppräckning som det också kallas. IRE kan vara ett bra sätt
  9. Struktur: Brainstorm - Brainstorm kan användas tillsammans med andra strukturer så som Inspiratören, Karusellen eller vid par-strukuturer som PPT, Turas om eller EPA. Den lämpar sig även väl med delningsstrukturer som Switcheroo då eleverna kan ta med sig sina tankar för redovisning i nya grupper. Brainstorm är med detta en stödstruktur som kan byggas vidare och anpassas för vad målet och syftet är
  10. Struktur: Huvuden ihop! - Grunden i kooperativt lärande är att vi tänker tillsammans. I strukturen Huvuden ihop! gör vi precis det – vi slår våra kloka huvuden ihop och tänker tillsammans. 

Lycka till!

En kommentar

Lämna ett svar