Struktur: Par-pussel

Denna struktur liknar strukturen Pussel men utförs i par där de istället för att bygga upp en helhet jämför hur de löst en uppgift. Den tränar problemlösning, samarbete samt att förklara för andra hur man tänkt. Par-pussel går att använda för olika innehåll och kan anpassas till olika åldrar. Vid situationer där det är bättre för eleverna att vara i par och du vill begränsa hur du delar upp en uppgift fungerar denna struktur utmärkt! I par kan eleverna stötta varandra mer och vid situationer där gruppen är mycket heterogen i språklig förmåga eller kunskaper fungerar par-strukturer bättre!

  • Dela upp eleverna i grupper om 4 med två par i varje grupp.
  • Ett par går till ena sidan av klassrummet, ett par går till andra sidan.
  • Varje par får en uppgift att lösa. De väljer strategi och löser uppgiften tillsammans. De kan till exempel skriva/rita sin lösning på en miniwhiteboard.
  • När de är klara återförenas de med det andra paret så att de bildar en 4-grupp igen. De blir nu lärare och visar varandra sitt problem och sin lösning. De lär då varandra hur de gjorde för att lösa sin uppgift.
  • De får sedan diskutera och utvärdera hur samarbetet gick.
  • Upprepa med ny uppgift.

Variant 1

Samma grundstruktur som ovan fast båda paren får samma uppgift att lösa. De jämför sedan sin lösning och lär sig av varandra (denna kallas ibland Pairs Compare eller Kvadraten).

Variant 2

Samma grundstruktur som ovan fast paren får en uppgift som har två delar som behövs göras för att lösa hela uppgiften. Paren löser sin uppgift och för sedan ihop sin lösning med det andra parets lösning till en gemensamt arbete i 4-gruppen likt Mötas på mitten och Pussel. Detta kan göras i alla ämnen och med alla uppgifter som kan delas in i två områden.


Klassexempel

3 kommentarer

Lämna ett svar