Struktur: Kloka pennan

Denna struktur utgår från grunden i Turas om där eleverna turas om att vara den som leder samtalet och den som för anteckningar. I kloka pennan turas eleverna om på ett annat sätt genom att läraren delar ut en roll till varje elev. Det kan vara roller som Tänkare och Uppmuntrare, eller Läsare och Skrivare. Syftet med övningen är att skapa en ”coach” som styr vad pennan ska skriva eller göra. Detta är mycket fördelaktigt för de elever i låg ålder som har svårigheter att strukturera sina tankar, skapa flödande text och tekniskt skriva samtidigt. Pennan blir med detta ”klok” och eleven kan fokusera helt på att bara skriva text eller anteckna svar utan att behöva fokusera på innehållet. Rollen som ”penna” och som ”klok” kan bytas vid behov så att eleven tränar på alla delarna.

  1. Dela in eleverna i lärpar/axelkompis/ögonkompis (2 st elever som ska arbeta tillsammans). Se här för exempel!
  2. Ge uppgifter där det krävs anteckningar eller att någon ska rita, kan även vara med ipad/dator!
  3. Beskriv övningen med ”Kloka pennan” och tilldela eleverna sina roller: en säger den andra gör!
  4. Byt den som är penna vid behov!

I matematik: Inom matematik kan en elev vara Tänkare och ha tillgång till praktiskt material medans den andra är Penna och Uppmuntrare. Tänkaren arbetar med matteuppgiften med praktiskt material och whiteboard och förklarar hur hen tänker. Pennan och Uppmuntraren läser uppgiften för Tänkaren och kommer med positiv feedback. Slutligen när Tänkaren förklarat och visat hur hen räknar så antecknar Pennan och Uppmuntraren svaret som tänkaren fått fram i bådas matteböcker. De växlar dessa roller flera gånger om!

I språk/NO/SO: Samma modell gäller när det kommer till att skriva svar i övningsuppgifter, skapa faktatexter eller berättande texter; En är Skrivare och antecknar gruppens svar eller text och den andra är Läsare och funderar och säger till vad som ska skrivas. Växla roller!

klokapennan1200

Klassexempel