Struktur: Kloka pennan

Kloka pennan är en variant på strukturen Turas om. I kloka pennan turas eleverna om genom att läraren delar ut en roll till varje elev. Syftet med övningen är att skapa en “coach” som styr vad pennan ska skriva eller göra. Detta är mycket fördelaktigt för elever som har svårigheter att strukturera sina tankar, skapa flödande text och tekniskt skriva samtidigt. Pennan blir med detta “klok” och eleven kan fokusera helt på att bara skriva text eller anteckna svar utan att behöva fokusera på innehållet. Eleverna roterar roller så att de både får styra pch bli styrda.

  1. Dela in eleverna i par.
  2. Ge uppgifter där det krävs anteckningar eller att någon ska rita (analogt eller digitalt), alternativt att någon ska genomföra någonting.
  3. Beskriv övningen med “Kloka pennan” och ge eleverna roller: en säger, den andra gör.
  4. Byt efter en viss tid eller ett visst antal uppgifter.

Exempel: Eleverna skriver ord på bokstaven S. En elev säger ett ord, den andra skriver ordet. De hjälps åt med hur bokstäverna formas och vilken bokstav som kommer när. De turas om efter varje ord.

Exempel: I matematiken får eleverna konkret material i paret. En elev tänker högt och säger exempelvis “Lägg 3 klossar i varje hög, lägg 4 högar. Då blir det 4 gånger 3”. Den andra eleven lägger materialet efter instruktionen och räknar ihop vad det blir. De turas om efter några tal.

Exempel: Eleverna skriver en text på SO:n. De har i sina par kommit överens om vad de vill ha med i texten och har skrivit ner stödord. En elev börjar att formulera meningar kring stödorden som den andra eleven skriver ner på datorn. De hjälps åt med stavning och bearbetar texten genom att ibland diskutera bästa formuleringen. Efter en stund byter de roll. De turas om så tills de har använt alla stödorden och fortsätter sedan att bearbeta texten.

klokapennan1200

Klassexempel