Struktur: Speed-dating

Den här strukturen liknar strukturen Inre-yttre cirkel. Eleverna får i strukturen Speed-dating chans att lösa flera olika uppgifter med olika personer och jämföra sina lösningar. Strukturen går att använda i alla ämnen och för olika sorts innehåll.

Ställ fram ett långbord i klassrummet och ställ stolar på varsin sida av bordet. Dela upp eleverna i 2 grupper och låt dom sätta sig på stolarna så de tittar på varandra. Ge varje elev anteckningsmaterial, vi föreslår miniwhiteboards (MW). Dela upp den i 2 delar genom att göra ett streck i mitten.

kooperativt_larande_speed_dating.jpg
Skriv en fråga, en problemlösningsuppgift eller ett mattetal på tavlan. Ge eleverna 30 sekunder tanketid där de får fundera kring hur de vill lösa problemet. Därefter får de 1 minut på sig att börja lösa problemet på sin MW. När klockan ringer får de ytterligare 1 minut på sig att diskutera sin lösning på problemet tillsammans med kompisen som sitter mitt emot. De använder då den andra halvan av sin MW.

Lyft sedan lösningar i helgrupp med hjälp av t.ex. slumpa fråga eller multisvar (beroende på frågans art).

När de olika paren fått presentera lösningar så får eleverna hoppa ett steg åt sidan så att de får en ny partner för nästa uppgift.


Klassexempel

2 kommentarer

Lämna ett svar