Struktur: Rösta!

Denna struktur är ett stöd för att nå konsensus i gruppen och för att värdera sina svar. Vi har alla varit i situationer då en grupp elever ska komma överens om ett gruppnamn, ett namn på en karaktär i en berättelse eller andra liknande situationer. Detta kan vara en svår uppgift när många olika viljor ska komma fram till ett gemensamt svar. Med strukturen Rösta! får eleverna värdera olika förslag med hjälp av markörer. De får då träna på att lyssna in varandra och nå konsensus.

Varje elev får 5 markörer i var sin färg som de kan använda för att rösta på 2, 3 eller 4 förslag. Markörerna kan vara papperslappar, tygbitar, laminerade kort eller spelpjäser. De får inte rösta bara på ett förslag utan de måste överväga minst 2 förslag. När eleverna hittat vilka förslag de tycker känns bra så väljer de hur många av sina markörer varje förslag är värt. Det förslag som har mest markörer när alla har lagt är det vinnande förslaget.

Klassexempel

3 kommentarer

Lämna ett svar