Karusellen: Sommarlovet

En återkommande fråga på höstterminen är hur vi jobbar kring sommarlovet. Eleverna kommer tillbaka med många intryck och upplevelser – positiva och negativa. En del elever vill berätta, andra inte. De flesta lärare är överens om att vi inte ska använda uppgifter som pekar ut elever eller där de känner sig tvungna att berätta om saker de inte vill. Många lärare har också skapat uppgifter som låter eleverna hitta gemensamma beröringspunkter kring sommaren utan att sortera ut vem som har kunnat resa och vem som bara varit hemma. Oavsett vad vi gjort på sommaren så har vi upplevt den på något sätt. Vi har sett solen, gröna träd, kanske sjö eller hav. Vi har hört fågelkvitter, regndroppar, bilar, röster. Vi har smakat någon glass, kanske smakat saltvatten. Vi har luktat på blommor. Vi har känt solens strålar på vår hud. Vi funderade på om vi kunde samla dessa upplevelser på något sätt tillsammans, där eleverna både får chans att visa sina personliga upplevelser men där de också kan fundera mer generellt över vad man kan uppleva på sommaren. Vi vill alltså lägga fokus på vad som KAN upplevas under årstiden sommaren, men där elevernas personliga upplevelser också får plats.

Steg 1: EPA

 1. Ställ frågan: Hur kan man uppleva sommaren med sina ögon? Vad kan man se på sommaren?
 2. Låt eleverna fundera enskilt en minut (om de är äldre kan de även skriva ner).
 3. Låt eleverna berätta sina tankar i par.
 4. Lyft sedan några förslag i helklass med hjälp av t.ex. slumpa fråga.
 5. Be eleverna blunda. Om du inte kan se sommaren, hur kan du märka sommaren då? Någon elev kommer förhoppningsvis ge något förslag – höra, känna, lukta eller smaka – annars ger du själv förslaget. Gå igenom steg 1-4 med alla fem sinnen.

Steg 2: Karusellen

 1. Lägg ut fem stora papper på fem bord. På ett papper finns ett öga ritat i mitten, på ett finns ett öra, på ett finns en mun, på ett finns en näsa och på det sista finns en hand för att symbolisera de fem sinnena.
 2. Dela upp klassen i fem grupper (det går också att dela in eleverna i par, då arbetar flera par vid samma station).
 3. Grupperna går till var sitt bord. Där ska de tillsammans rita och/eller skriva saker som kan upplevas på sommaren med just det sinnet. Berätta för dem hur lång tid de har på sig på varje station. Om eleverna är unga och har svårt att komma på saker själva kan du också bestämma att varje grupp får måla bara en eller två saker tillsammans på varje station.
 4. När tiden är slut ber du grupperna rotera. De får då först titta på vad den förra gruppen ritat/skrivit och sedan försöka komma på fler saker.
 5. Rotera tills alla grupper har varit vid alla fem borden.
 6. Låt eleverna gå runt och titta på alla bilderna.

karusellen1200

Steg 3: Upplev!

Om det är fint väder ute – gå ut och använd ett sinne i taget för att försöka ta in det sista av sommaren! Denna övning går självklart att använda för de andra årstiderna också.

Så här såg det hur när vi gjorde denna uppgift. Eleverna hade massvis av idéer som de målade.

IMG_2590IMG_2593IMG_2592.jpg

Lämna ett svar