Struktur: APE – Alla, par, enskilt

Strukturen APE – Alla, par, enskilt eller omvänd EPA är en struktur där du som lärare bygger upp en modell eller ett ramverk och för en helklassdiskussion där du steg för steg lägger över arbetet till den enskilde eleven. Strukturen kallas ibland för “Jag gör, vi gör, du gör!” för att i sin enkelhet visa hur strukturen är konstruerad.

 1. En lärare eller expert introducerar en modell eller ramverk steg för steg för helgruppen.
 2. Helgruppen får betänketid och läraren använder en strategi för att få information från hela klassen för att försäkra sig att alla förstått modellen.
 3. Eleverna delas in i något av de sätt som beskrivs nedan beroende på hur du vill segmentera uppgiften.
  • Först 4-grupper som diskuterar möjliga sätt att använda sig av modellen och vilka möjligheter/svårigheter som finns och sedan en 2-grupp som påbörjar arbetet tillsammans och strukturerar konkret hur modellen ska användas.
  • En 2-grupp som diskuterar modellen och påbörjar arbetet inom modellen.
 4. Eleven som nu fått vara delaktig i helklassdiskussion, gruppsamtal och fått stöd med hur arbetet ska struktureras påbörjar uppgiften enskilt.
 5. Efter en viss tid kan du skapa nya 2- eller 4-grupper som jämför sitt påbörjade arbete. Följer alla modellen korrekt? Har någon kommit på nya spännande lösningar? Du kan även använda dig av en struktur som Inspiratören om du vill att eleverna ska ta idéer från varandra eller bilda nya grupperingar.

Strukturen kan användas i alla ämnen, såväl praktisk/estetiska som i de teoretiska och för alla åldrar. Strukturen kan utökas och förändras för ditt syfte och du kan använda dig av den som i en cirkel likt; alla – par – enskilt – par – alla  –>

 • Läsa:
  • Alla – använda och modella en läsförståelsestrategi.
  • Par – diskutera vad som är viktigt när strategin används.
  • Enskilt – läsa enskilt.
 • Skriva:
  • Alla – beskriva en modelltext och dess typiska drag, ge ett tema till gruppen.
  • Par – diskutera temat och vad som kan ingå i texten, skriva första meningarna.
  • Enskilt – fortsätta på texten enskilt med det som man lärt sig.
 • Matematik:
  • Alla – beskriva en modell, ex. en skriftlig huvudräkningsmetod, ge en uppgift
  • Par – identifiera uppgiften och hur modellen kan användas, välj räknesätt.
  • Enskilt – hitta en lösning som sedan kan diskuteras i 2- eller 4-grupp senare.

APE1200

Klassexempel

5 kommentarer

Lämna ett svar