Kloka pennan: Alfabetet

Strukturen Kloka pennan skapar på ett enkelt sätt möjligheter för eleverna att samarbeta under väldigt strukturerade former, där en elev säger och en elev gör. Vi använde oss av Kloka pennan när vi skulle arbeta med alfabetet.

Vi började med att sjunga alfabetssången. Eleverna delades sedan in i par och fick en Ipad. Vi gick igenom hur man skrev versaler och hur man gjorde mellanrum. Elev 1 fick uppdraget att säga bokstäverna i alfabetet i ordning till elev 2 som skulle skriva ner bokstaven. Till hjälp hade eleverna alfabetet både på väggen och på smartboarden. När elev 1 hade sagt hela alfabetet bytte de roller. Det var nu elev 2 som sa bokstaven och elev 1 som skrev. Eleverna hade sina roller men fick hjälpa varandra om någon glömt vad en bokstav hette eller inte hittade den på sin Ipad. När de blev klara fick de skriva sina egna namn och sedan namn på klasskompisarna. Som hjälp hade de namnlappar de kunde titta på. Eleverna samarbetade bra tillsammans och fick chans att använda några av de samarbetsfärdigheter vi tränat på i veckan.

2 kommentarer

Lämna ett svar