Kloka pennan: I förskolan

Gästinlägg av fsk-Lisa som är förskolelärare

När jag läste Jennies inlägg Kloka pennan: positivt bemötande kände jag att det där var någonting för mig att prova med mina konfliktsökande femåringar i förskolan!

Efter en dag med många konflikter och hårda ord mellan barnen bestämde jag mig för att använda Kloka pennan som struktur för att träna på samarbete under vilan med sex barn. Jag gjorde strukturen på följande sätt:

  • Varje barn fick en tärning att slå.
  • När alla barn hade olika siffror på sin tärning fick de sätta sig i nummerordning runt ett bord.
  • Varje barn fick ett färgläggningspapper och tillgång till gemensamma färgpennor mitt på bordet.
  • Jag presenterade uppgiften: Barnen skulle fråga kompisen till höger vilken färg de skulle använda för att färglägga delarna på sitt papper.
  • Vid färgläggningen skulle t.ex. barn 2 fråga barn 1 vilken färg hen skulle använda, vänta på svar och sedan färglägga med den färg barn 1 valde.
  • Jag modellade strukturen genom att visa hur barnen kunde ställa frågorna till varandra:”Vilken färg tycker du att jag ska på mössan?”.
  • Jag instruerade barnen att reagera positivt på varandras färgförslag.
klokapennanfsk

Här ser du en bild på hur övningen gick till

Det gick över förväntan! Barnen fann sig snabbt och började fråga sina kompisar och interagera med varandra. I början använde de sig av samma form av fråga som jag modellat för att sedan gå över till “vilken färg ska jag använda här?” samt “är det okej om jag använder blå på den här?“. De väntade in svaret från sin kompis och berömde kompisens val av färg flera gånger genom att säga “ja, vad bra, precis den färgen tyckte jag också att det skulle vara” eller “ja, det blir ju jättefint“. Jag gav formativa svar till eleverna som “Vad bra att ni frågar först!” samt “Vad tydligt ni frågar varandra så att din kompis förstår” och “Det var bra att du var positiv när din kompis valde färg!“.

Jag upptäckte även hur de barn som fick bestämma färg ansträngde sig för att vara respektfulla och trevliga i sitt bemötande. När de fick frågan om det var okej att färglägga med en speciell färg svarade de alltid jakande med “ja, det går bra” och även “ja, jag tror inte att det blir så fint, men prova“.

Det barnen uppskattade med strukturen var att de både fick prata och lyssna samt träna på att både välja och att styra samt att bli styrd på ett positivt sätt där de var aktiva under hela övningen.

Det gick snabbt för barnen att komma in i strukturen och när den väl var etablerad rullade den på utan att jag behövde stödja dem mer än med positiv uppmärksamhet. Det blev en positiv stund där alla barn var delaktiga och fick öva på att samtala, lyssna aktivt, positivt och respektfullt bemötande samt även träning av motorik.

Av fsklisa

Lämna ett svar