Hur samarbetsfärdigheter tränas

En av grundprinciperna inom kooperativt lärande är Samarbetsfärdigheter. För att kunna lösa uppgifter tillsammans krävs att eleverna kan samarbeta med varandra. Att kunna samarbeta är inte något vi föds med, utan det är något som vi måste få möjlighet att träna på i livet. I undervisningssituationer behöver man därför synliggöra samarbetsfärdigheterna för eleverna på ett konkret sätt. Det räcker inte att bara berätta för eleverna vad vi vill att de ska göra – vi behöver skapa tydliga modeller som vi kan visa och vi behöver även få prova dessa och lyckas tillsammans. Vi vill här i detalj beskriva hur vi arbetar med att träna på samarbetsfärdigheter.

Vi beskriver en grund och har även med två konkreta exempel (ett från åk 1, ett mer allmänt) som ni kan anpassa utifrån era elevers mognad och behov. När vi arbetar med samarbetsfärdigheter har vi valt att fokusera på en samarbetsfärdighet i veckan som grund. Märker vi att det behövs kan vi förlänga till 2-3 veckor. Vi avvek från detta under vecka 1 där vi hade huvudfokus kring samarbetsfärdigheter hela veckan och arbetade då med flera stycken, se detta inlägg.

Om du ska arbeta med en samarbetsfärdighet i veckan eller under en längre period bestämmer du själv. Vi föreslår oavsett följande arbetssätt:

 1. Definiera vilken samarbetsfärdighet ni ska träna på och förklara varför samarbetsfärdigheten behövs
 2. Synliggör hur den märks när den används – med konkreta exempel som är lätta att utvärdera
 3. Träna och visa samarbetsfärdigheten tillsammans och uppmärksamma den när den syns.
 4. Utvärdera och ge feedback

När ni tränat på en samarbetsfärdighet behöver du även påminna om den senare under terminen. Dessa samarbetsfärdigheter är verktyg som eleverna kan använda när de samarbetar med varandra. Ju fler de behärskar desto mer framgångsrikt kan deras samarbete bli. Beroende på din elevgrupp kan vissa samarbetsfärdigheter behöva tränas i flera veckor, eller tränas igen senare på terminen.

1. Definiera samarbetsfärdigheten

Den samarbetsfärdighet ni ska träna på behöver bli tydligt definierad så att eleverna förstår vad som menas och vad som krävs av dem. Visa gärna exempel både på hur man inte ska göra och hur man ska göra. Förklara vad samarbetsfärdigheten leder till – hur den stöttar samarbete. Ha gärna samarbetsfärdigheten upphängd i klassrummet under veckan så att eleverna blir påminda om den och så att du enkelt kan rikta deras uppmärksamhet dit när det behövs.

Exempel 1: 

Under förra veckan arbetade vi med att visa hänsyn när vi står på led – en viktig sak att kunna i åk 1 då många konflikter annars kan uppstå i ledet. Vi pratade om vad hänsyn betyder – att vi tänker på andra och tar hand om varandra. Eleverna fick visa med kroppen hur man skulle göra och hur man inte skulle göra. Vi pratade om att vi ska visa hänsyn mot varandra i ledet så att alla mår bra och så att vi kan gå dit vi ska.

Exempel 2: 

Samarbetsfärdigheten Alla deltar kan defineras som att alla i gruppen lyssnar aktivt, säger någonting i diskussionen och gör någonting. Den behövs så att alla hjälper till och får chans att lära sig. Visa här konkret hur ett par arbetar och någon struntar i att bidra, prata om hur arbetet och stämningen blir i gruppen. Visa sedan exempel på en grupp där alla deltar.

2. Diskutera hur den märks och synliggör

För att eleverna ska kunna veta hur de ska praktisera samarbetsfärdigheten är det bra att tydliggöra hur den märks när den används. Enklast att fokusera på är hur den syns, hörs och känns. Även här är det viktigt att vara tydlig och konkret. Spåna tillsammans med eleverna fram hur samarbetsfärdigheten kan märkas. Använd förslagsvis ett T/Y-kort där ni tydligt skriver ner hur samarbetsfärdigheten syns, hörs och känns. Kom även på fraser och meningar som kan vara till hjälp när samarbetsfärdigheten används. Eleverna har nu tydliga och konkreta exempel på vad de kan göra för att använda samarbetsfärdigheten och hur de kan märka när den används. De har då också tydliga och enkla mål att utvärdera. Låt några elever spela upp scener där samarbetsfärdigheten inte används och scener där den används med hjälp av de fraser och exempel ni kommit på, för att se till att alla förstått.

Exempel: 

Samarbetsfärdigheten Alla deltar SYNS genom att:

 • vi är vända mot varandra
 • vi tittar på varandra
 • alla agerar

Den HÖRS genom att:

 • allas röster hörs

Den KÄNNS genom att:

 • alla känner sig viktiga för någon har sett oss och lyssnat på det vi har att säga

img_2691FRASER som kan användas är:

 • Jag tycker att…
 • Hur menar du?
 • Intressant, kan du berätta mer?
 • Vad tycker du?
 • Kan du…?

3. Träna på samarbetsfärdigheten

Eleverna behöver under perioden ni arbetar med en samarbetsfärdighet få möjlighet att träna specifikt på den. Börja med några uppgifter där själva samarbetsfärdigheten är målet – och inte att klara en uppgift. Om samarbetsfärdigheten till exempel är att nå konsensus så är det just detta som är målet – att gruppen når konsensus. Vad svaret är eller vad de väljer har ingen betydelse. Fokus är enbart på om gruppen nått konsensus – bara det bedöms och uppmuntras. Gå runt i klassrummet och observera grupperna. Uppmuntra när du ser att de använder samarbetsfärdigheten. Lyft goda exempel i helklass. När eleverna fått träna med enbart samarbetsfärdigheten i fokus ges uppgifter med ämnesinnehåll där samarbetsfärdigheten är ett verktyg som hjälper dem att samarbeta väl i gruppen för att kunna lösa uppgiften tillsammans.

Exempel 1: 

IMG_0330-300x300

Talkort och samtalstrappan.

I första uppgiften är målet att alla deltar. Välj en fråga där alla enkelt kan ha en åsikt och något att säga, t.ex. Vilken är din favoritårstid och varför? eller Om du hade en superkraft, vilken skulle det vara och varför? Gör målet tydligt för eleverna: Vad de svarar är inte det viktiga utan att alla svarar något. De måste därför lyssna på varandra och bjuda in varandra i diskussionen. Påminn om hur det syns och hörs när alla deltar och påminn om fraserna som kan användas. Används sedan stödstrukturen Talkort tillsammans med till exempel Samtalstrappan eller Rondellen. Gå runt och lyssna när eleverna pratar och uppmuntra när du ser eller hör att de använder det ni pratat om. Ex. Jag ser att alla deltar för att… Jag kan höra att alla deltar för att… Utvärdera på något av sätten beskrivna nedan. När eleverna har fått testa och träna på samarbetsfärdigheten kan den nu användas i uppgifter med ämnesinnehåll.

4. Utvärdering av samarbetsfärdigheten

För att samarbetsfärdigheten ska befästas hos eleverna behöver den utvärderas kontinuerligt. Då samarbetsfärdigheten har blivit tydligt definierad och ni tagit fram konkreta exempel på hur den används blir detta nu enkelt. Praktiskt kan utvärderingen ske på flera olika sätt. Nedan finns några exempel. Vi rekommenderar att använda flera av dessa i kombination för att utvärdera på bästa sätt.

 • Under tiden: När eleverna jobbar med en uppgift kan ni efter ett visst antal minuter ta paus för att i gruppen diskutera hur det går att använda samarbetsfärdigheten. Ta hjälp av Y-korten. Kan vi se och höra att den används? Är det något vi behöver ändra på? Lyft tankar i helklass. Återgå sedan till uppgiften.
 • Efter uppgiften: Låt eleverna i sina grupper utvärdera efter att uppgiften är utförd. Ta hjälp av Y-kortet. Kunde vi se och höra att samarbetsfärdigheten användes? Vad kan vi göra bättre nästa gång?
 • Med observatör: Låt en elev vara observatör och observera gruppen när de arbetar med en uppgift. Fokusera på om samarbetsfärdigheten syns och hörs. Ta paus mitt i och låt observatören berätta för gruppen vad hen observerat och ge tips. Gruppen får sedan fortsätta arbetet.
 • I slutet av veckan: Utvärdera i slutet av veckan. Har samarbetsfärdigheten synts och hörts? Upplever eleverna att den hjälper deras samarbete? Kan vi fortsätta använda den?
 • Med Two stars and a wish: Be gruppen komma på två saker de gjorde bra och en sak som de kan göra bättre i förhållande till samarbetsfärdigheten.
 • Multisvar: Låt eleverna utvärdera sin egen insats med t.ex. tummen upp, tummen i mitten, tummen ner eller på en skala från 1 till 10. Låt dem i gruppen förklara för varandra varför de bedömde sin insats som de gjorde och ge förslag på vad som kan göras annorlunda.

Här följer några få EXEMPEL på samarbetsfärdigheter som kan tränas på (anpassas självklart efter din elevgrupps ålder och mognad). Du väljer självklart de du anser din grupp behöver!

 • reagera positivt på varandra
 • lyssna aktivt
 • stanna i din grupp
 • alla deltar
 • uppmuntra varandra
 • anpassa ljudnivå och röstläge
 • säga nej och respektera andras nej
 • turtagning
 • hålla fokus på uppgiften
 • förklara hur man tänker
 • sammanfatta

19 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s