Struktur: Se och lär

Inom det sociokulturella lärandet används ofta begreppet modellering för att beskriva hur läraren skapar modeller kring allt från beteende till förväntade kunskaper eller förmågor. En outnyttjad resurs om man utgår från att läraren skapar modeller är eleverna! Med strukturen Se och lär tränar du eleverna att själva modella en förmåga. Du lär även elever att uppmärksamma framgångsfaktorer hos andra. Vid arbete med Kooperativt Lärande behöver eleverna fokusera inte bara på dig som lärare eller de förmågor din undervisning strävar att lära ut, utan också effektiva förmågor hos elevgruppen. Har du elever i din grupp som har problem med ett effektivt beteende eller en förmåga? Då ska du använda Se och lär! Metoden kallas internationellt för Peer modelling och finns beskrivet i flera böcker under namnet “The fishbowl“.

Du börjar med att förklara hela förfarandet för gruppen om det är första gången ni använder strukturen.

 1. Välj ut en förmåga du vill lära ut till gruppen.
 2. Definiera förmågan tillsammans och skapa ett T-kort (se nedan) där du fyller i kolumnen först i par eller tillsammans i helgruppen med exempelvis EPA vad elever GÖR när de utför förmågan effektivt. Du kan vänta med steg 3 och fram till annan lektion om du vill!
 3. Bestäm ca 3-5st experter som kan förmågan bra.
 4. Alla övriga elever är observatörer.
 5. Be dina experter utföra förmågan.
 6. Alla elever som är observatörer fyller i ett T-kort med de beteenden som experterna VISAR när de utför förmågan!
 7. Du kan samla ihop eleverna och utföra en EPA eller Turas om för att göra färdigt T-kortet i par.
 8. Ha en helklassdiskussion. Sammanfatta, vad GÖR en elev som uppvisar förmågan och vilka beteenden VISAR elever när förmågan utförs effektivt?

Du kan spara ett gemensamt T-kort för klassen och påminna vid behov i framtiden för att eleverna ska komma ihåg vad en expert på förmågan GÖR och hur man kan se att någon VISAR förmågan.

t-kort

T-kort där läraren tillsammans med eleverna fyllt i vad en bra läsare gör.

Detta sätt att modellera tillsammans gör att eleverna är delaktiga i sin egen lärprocess samt att de på ett tydligt och konkret sätt förstår vad som är målet med en viss förmåga. De kan med hjälp av kamrater själva bli egna experter. När du använt dig av denna kommer även fler elever vilja uppvisa förmågor själva. Använd strukturen med det ni jobbar med just nu. Alla elever har beteenden och förmågor de kan dela med sig av till andra!

Bildresultat för peer modelling

En grupp som använder “Se och lär” med problemlösning: Bildlänk

Strukturen kan användas med förmågor inom ämnen, med sociala förmågor och med praktiska förmågor från förskola upp till vuxenutbildning med några enkla modifikationer beroende på mognaden i gruppen. Skriv gärna en kommentar om vilka förmågor ni provar att skapa modeller om i din elevgrupp.

Exempel på förmågor att modella med Se och lär;

Praktiska

 • Hur man knyter skor
 • Hur man tar sig in och ut från rasten snabbt och effektivt
 • Hur man tar rätt mängd mat i matsalen
 • Hur man hittar på gemensamma lekar som alla vill leka

Ämnen

 • Problemlösning enskilt eller i par
 • Hur man arbetar med praktiskt material i matematik
 • Hur man kommer på sagor till teman i grupp eller par
 • Hur man läser på ett effektivt sätt
 • Hur man skriver på ett effektivt sätt

se-och-lar1200

Klassexempel

3 kommentarer

Lämna ett svar