Bokrecension: Inkludering i skolan

Boken “Inludering i skolan – Undervisningsstrategier som fungerar” av David Mitchell (2015) (orginaltitel What Really Works in Special and Inclusive Education) tar upp begreppet inkludering från ett spännande perspektiv: i lärandets design. Mitchell har fokus på att påverka den reguljära undervisningen i klassrummet för att skapa en mer tillgänglig undervisning för alla. I boken beskriver Mitchell 27 olika strategier för ett inkluderande klassrum med hänvisning till bevis och forskning på ett för läsaren överskådligt och lättåtkomligt sätt. Du får ett uppslagsverk och en verktygslåda att ta inspiration ifrån om du, som vi, brinner för ett klassrum där alla kan utvecklas tillsammans. En sammanställning på detta sätt är unik i sitt slag på svenska och en bok som vi rekommenderar alla lärare att läsa!

Boken rör sig i gränslandet mellan allmänpedagogik och specialpedagogik och tar inspiration från sådana som John Hattie för att ge läsaren en verktygslåda kring vilka strategier som fungerar utifrån ett inkluderande arbetssätt. Av de 27 olika strategier som Mitchell listar är tre av dem (vilket Mitchell beskriver först i sin bok) direkt kopplade till Kooperativt Lärande. Med detta visar Mitchell på ett tydligt sätt att Kooperativt Lärande är ett av de starkaste verktygen i skolan för att arbeta inkluderande.

Strategi 1 – Samarbetsinriktad gruppundervisning

Som Strategi 1 beskriver Mitchell Samarbetsinriktad gruppundervisning (eng: Cooperative Learning). Ett begrepp vi på vår blogg kallar Kooperativt Lärande för att förtydliga kopplingen till det internationella engelska begreppet. KL beskrivs utifrån dess idé och teori samt hur du kan utföra KL i praktiken med tips kring vanliga fallgropar. Som läsare får du en bra introduktion till arbetssättet och dess metodik. På bloggen har vi beskrivit vad KL är i inlägget om grundprinciper samt varför det fungerar här. Tyvärr använder översättaren även begreppet samarbetsinriktat lärande i boken vilket måste ses som en felöversättning. Den svenska översättningen av Cooperative Learning finns beskrivit i exempelvis Mikael Jensens bok Kommunikation i klassrummet (2012) samt boken Delaktighetens språk av Anders Gustavsson (2004) och Christer Stensmos Ledarskap i klassrummet (2008) där alla gör översättningen Cooperative Learning —> Kooperativt Lärande på svenska.

Strategi  2 – Kamrathandledning och kamratpåverkan

Här beskriver Mitchell hur läraren kan använda eleverna för att stödja varandra genom olika strategier för elevstöttning (ex: lär-par). Mitchell skriver att denna strategi kompletterar annat lärande såsom Strategi 1. Kamrathandledning ingår i det Kooperativa Lärandets pedagogik och speciellt inriktningen av bröderna Johnson: Learning Together. Vi beskriver i inlägget om grupper och om lär-par hur vi använder denna strategi.

Strategi 3 – Social färdighetsträning

Mitchell beskriver i denna strategi hur läraren och eleverna tillsammans kan skapa modeller för goda sociala relationer i klassrummet för att stärka främst effekten av strategi 1 och 2 men även undervisning i stort. Vi har på bloggen beskrivit hur vi använder oss av denna strategi i inlägget om hur samarbetsfärdigheter tränas och via strukturer som Se och lär.

Strategi 4 – Undervisning i samverkan

Cooperation in the classroom requires cooperation in the staffroomWendy Jolliffe

Här beskriver Mitchell att alla de som verkar i och utanför skolan bör arbeta tillsammans för att ge elever det bästa stödet och undervisning som de behöver. Mitchell beskriver vikten av samverkan i arbetslag för att dela med sig av goda undervisningsstrategier och hur denna samverkan leder till synergieffekter. Om vi lär våra elever att samarbete, samtala och samverka behöver vi även själva göra detta som vuxna!

Andra strategier som har anknytning till Kooperativt Lärande är Strategi 6 – Metakognitiva undervisningsstrategierStrategi 15 – Formativ bedömning och återkoppling och Strategi 22 – Klassrumsklimat.

Vi rekommenderar starkt denna bok som även innehåller 20 till strategier för att arbeta med inkluderande undervisning. Boken går att provläsa här.

Videointroduktion till boken av David Mitchell

Titel: Inkludering i skolan Utgiven: November 2015 Sidor: 400 Författare: David Mitchell Översättare: Karin Ashing

Länk för beställning: http://www.kurslitteratur.se/isbn/9789127143593/

Finns t ex hos: Adlibris, Bokus, Cdon

Länk till orginalspråk: http://www.bokus.com/bok/9780415623230/what-really-works-in-special-and-inclusive-education/

inkludering-i-skolan

4 kommentarer

Lämna ett svar