Huvuden ihop: Matematik

Gästinlägg av Hanna som är Förstelärare i Partille Kommun

Jag har testat strukturen Huvuden ihop! i samband med en mattelektion i min femma. Vi har precis startat upp ett område med begreppen medelvärde, typvärde och median. Jag jobbar med lärandematriser och lektionen började med att vi gick igenom denna inom området. Här bestämde jag mig för att prova strukturen Huvuden ihop! I vår klass har vi färdiga grupper om 4 elever. De är fasta och alla har ett färgnamn. Det gör att vi också kan sätta ihop till större grupper om det behövs och namnet på grupperna blir då den färg som blandats fram. Ex om gul grupp och röd grupp slås samman så blir de orange grupp. Den här lektionen hade jag varje färggrupp för sig. 

Vi hade lärandematrisen framme på projektorn och satt i våra grupper tillsammans. Varje gruppmedlem fick ett nummer och sedan fick de första frågan. Jag började med något lätt och konkret för att de skulle förstå strukturen. De snappade snabbt upp hur strukturen fungerade och jag kunde gå vidare med svårare frågor. Rent praktiskt gjorde jag detta;

  • Ställde frågan, sa Huvuden ihop!
  • Lät grupperna tänka och diskutera tillsammans och förvisa sig om att alla förstått
  • Jag sa sedan Stopp!
  • Jag valde en slumpmässig siffra och den som hade denna fick redovisa vad gruppen pratat om och vad de kommit fram till.

Frågorna jag ställde kretsade runt lärandematrisen och var rena faktafrågor, men också av mer analyserande karaktär. Det kunde vara vad ett lite svårare ord betyder så som frågor som ex. “Vad kan man lära sig av att kunna förklara något för en kompis?” 

Jag tycker att det var en struktur som fungerade väldigt väl och jag kommer absolut att använda den igen. Det går att variera frågorna och det kan vara användbart både vid uppstart av arbetsområde som jag gjorde men också som en checkpoint eller avslut på arbetsområde. Jag utvärderade strukturen med eleverna – de var nöjda med att alla fick svara och att de lärde sig av att diskutera med varandra och komma fram till ett gemensamt svar.

Lämna ett svar