Mina ord, dina ord: Personbeskrivning

Gästinlägg av Kristin som är mellanstadielärare i Kristinehamn

Bakgrund

I min femma läser vi just nu Noel och den magiska önskelistan (Janina Kastevik). Vi har kommit ungefär halvvägs in i boken och har gjort kortare eller längre stopp efter varje kapitel då eleverna fått diskussionsfrågor eller rituppgifter för att bearbeta innehållet. Nu var det dags för ett längre stopp med en skriftlig uppgift i form av en personbeskrivning av huvudpersonen Noel. Eleverna har stött på begreppet personbeskrivning tidigare i fyran men gjorde den då mer i punktform. Den här gången var uppgiften att skriva en löpande text.

Övningen

Alla elever fick ut ett papper med en spalt för “mina ord” och en för “dina ord” enligt strukturen Mina ord, dina ord. Detta papper var även indelat i rader med olika rubriker för sådant som passar i en personbeskrivning: ålder, utseende, familj, bostad, intressen, egenskaper och övrigt. Först fick eleverna drygt fem minuter för att fylla i vad de själva kom ihåg om Noel under “mina ord”. Sedan var det dags för kunskapsdelning. Innan de bildade sina första par fick de mingla runt i klassrummet för att säga hej till alla de mötte. Det är en aktivitet jag tycker är bra att göra ibland för att eleverna ska se varandra i ögonen och faktiskt säga hej till alla i klassen, vilket inte är självklart att de gör varje dag. När de minglat någon minut sade jag “stopp” och de bildade sina första par med den de stod närmast. Uppgiften var då att

  1. Hälsa på varandra
  2. Läsa varandras listor
  3. Välja en sak från kompisens lista och skriva ned den under “dina ord”
  4. Säga tack till varandra

Elever som var färdiga med sin parkompis fick sträcka upp handen och leta rätt på någon annan med uppsträckt hand för att bilda ett nytt par och upprepa punkt 1-4. Denna del av övningen pågick i c:a tio minuter och de flesta elever hann prata med åtminstone 4-5 kompisar.

När jag kände att energinivån började sjunka fick alla sätta sig på sina platser och jag gick igenom innehållet för några av rubrikerna gemensamt. Jag valde de mest grundläggande: ålder, utseende, bostad och familj för att säkerställa att alla fått med åtminstone dem då jag noterade att ett fåtal elever hade lite för lite skrivet på sina listor. Papprena som eleverna nu hade framför sig var underlag för den personbeskrivning de skulle skriva. Därmed var “mina ord, dina ord” slut och det var dags att påbörja själva skrivandet. Innan vi gick vidare fick eleverna utvärdera hur bra ansvar de tagit för sin egen inlärning under denna första del av lektionen. De fick svara med “tummen upp” (tummen uppåt, nedåt eller mittemellan), en utvärderingsmetod de är vana vid.

Lektionens fortsättning

Eleverna fick nu skriva en egen personbeskrivning. Detta tog de flesta 10-15 minuter. Sedan fick de bilda par för att ge kamratrespons kring innehåll, stavning och meningsbyggnad och därefter bearbeta sin text utifrån responsen. Sammanlagt jobbade vi i ca 80 minuter och när vi slutade hade alla kommit åtminstone till kamratrespons.

Utvärdering

Överlag fungerade lektionen bra och det var en bra variation av egen tankeverksamhet och interaktion med andra. Under kunskapsdelningen hörde jag många klargörande diskussioner kring innehållet på listorna. De färdiga listorna gav bra underlag till textens innehåll så att eleverna, när de väl började skriva, kunde fokusera på själva formuleringarna. De hade överlag lätt att komma igång med skrivandet. De har bara gjort den här strukturen någon gång tidigare och jag lade märke till att de gärna sökte sig till sina vänner för att dela kunskaper. Detta är något jag är helt övertygad om att vi övervinner genom vårt fortsatta arbete med kooperativa strukturer, men med facit i hand skulle jag ha organiserat parbildningen lite mer, t.ex. genom att ställa eleverna i inre och yttre cirkel eller genom att låta alla par bytas samtidigt.

En kommentar

Lämna ett svar