Karusellen: Höstdikt

Nu när löven börjar ändra färg och regnet faller har vi självklart arbetat med hösten i våra ettor. Vi har observerat träd och lärt oss om vad djuren gör. För att repetera kunskaperna skrev vi en dikt tillsammans i halvklass med hjälp av strukturen Karusellen.

1. Vi började med att läsa dikten Höstvisa av Elsa Beskow. Vi samtalade om vad en dikt var och om det målande språket hon använder i sin dikt – löven som blir ett täcke på marken, blombarnen som sover.

2. Vi kom tillsammans på idéer och ord kring fyra områden: (1) träd och löv, (2) väder, (3) djur på hösten och (4) vad vi tycker om hösten.

3. Eleverna fick sedan i lärpar gå till ett av fyra bord. På borden låg papper med rubriker för de fyra områdena. De fick där tillsammans komma på en mening som de skrev ner.

img_2840

4. Lärparen roterade tills alla hade skrivit en mening på alla fyra papper.

5. Vi samlade ihop papperna och samlades på mattan. Medan eleverna blundade läste jag meningarna de skrivit efter varandra så att det blev som en sammanhängande dikt. Eleverna var väldigt imponerade över hur bra det lät tillsammans.

6. Jag läste dikten en gång till. Denna gång fick eleverna fundera över hur de kunde illustrera dikten. Varje elev fick sedan ett papper att måla en passande illustration på.

img_2839

Denna övning var väldigt uppskattad. Eleverna fick både repetera sina kunskaper om hösten och lära nytt kring hur man skriver dikter. Själva hade det varit svårt för dem att skriva så mycket, men tillsammans blev det lättare.

Utvecklingsmöjligheter: För äldre elever som klarar av att läsa och skriva mer själva kan det läggas till ytterligare uppgifter. De kan i lärpar läsa meningarna på pappret, välja ut en från varje papper att ha i sin dikt och sedan sätta ihop dem i den ordningen de vill ha dem. Eller så kan de gemensamt – i par, grupper eller hela halvklassen – bestämma ordningen och sätta ihop alla meningar till en dikt. Beroende på hur många elever du har i klassen kan du även behöva lägga till fler områden eller ha dem i två uppsättningar, alternativt ha en extrauppgift som en station.

3 kommentarer

  • Marzena Malmgren

    Tack för den fina strukturen. Den ska jag också använda när vi ska skriva dikter om vänskap.
    Vi har inga halvklasstimmar hos oss. 12 par gånger 4 rader/meningar resulterar i en väldigt lång dikt.

    • Hej! Längst ner i inlägget finns förslag på anpassningar. Du kan t.ex. ha 4 olika stationer kring vänskap som du har i tre exemplar. Så 4 lärpar roterar tillsammans kring 4 stationer, 4 andra par roterar kring 4 stationer och de fyra sista paren roterar kring 4 stationer. Du har alltså 3 rotationer igång samtidigt i klassrummet och får då 3 dikter när ni sätter ihop dem. Du kan också göra så att de får gå runt och välja en mening från varje papper och sätta ihop till en dikt i varje par, så blir det kortare dikter.

  • Pingback: Höstpoesi – Ordskatten

Lämna ett svar