Föräldramöte i Kooperativ anda

Inlägg av Hanna som är Förstelärare i Partille Kommun

I våras hade vi ett föräldramöte, men denna gång i kooperativ anda! Vi ville berätta om hur vi arbetar kooperativt, vilka fördelar vi kan se hos barnen och ge föräldrarna en insikt i hur det fungerar genom att testa på två olika kooperativa strukturer; EPA och Mötas på mitten.

Till att börja med fick föräldrarna leta upp sitt barns namn på glasspinnar på bordet och stoppa i en burk. Detta för att vi lätt skulle kunna dela in dem i par och grupper. Vi började med att berätta om vad Kooperativt Lärande är och hur det är uppbyggt. Vi pratade om att det handlade om att träna sig i att samarbeta, att träna på att vara i grupp vilket en del barn tycker är svårt. Vi talade om fördelarna med att lära sig tillsammans och dra nytta av varandra. Det gagnar alla barn! Vi har tagit avstamp i Mindset efter att ha läst Dwecks bok och ramlade genom det in på Kooperativt Lärande, därför pratade vi också om mindset med föräldrarna. Sedan var det dags för föräldrarna att få testa på strukturer. Vi började med att göra en EPA och frågan föräldrarna fick var: Vilka förmågor vill du att ditt barn har med sig när hen går ur nian?

Vi hade delat ut våra miniwhiteboards (griffeltavlans återkomst!) och föräldrarna fick använda dessa för att samla sina tankar. När de fått fundera en stund parade vi ihop dem, lät paren berätta för varandra och sedan lyfte vi det de hade att säga gemensamt på tavlan. Det kom fram många fina funderingar, men bäst var nog reflektionerna kring själva strukturen. Vi ställde frågor om vad de tänkt kring hur strukturen fungerade och några gjorde reflektionen att det kom fram så många fler kloka tankar när vi förde samtal tillsammans. De förstod att genom att vi lyfter tankar och diskuterar tillsammans så ger det ett mervärde för lärandet.

Den andra strukturen föräldrarna fick testa på var Mötas på mitten. Vi delade in alla i grupper om fyra och frågan de fick var Vilka är de största skillnaderna mellan din egen och ditt barns skolgång? Alla skrev ner sina egna tankar i sin ruta och sedan skulle gruppen enas om de tre viktigaste skillnaderna när de möttes på mitten. De tre skillnaderna fick de sedan skriva in på en gemensam padlet (shared space) för att alla grupper skulle kunna se varandras tankar på den digitala tavlan. Vi diskuterade sedan vilka skillnader de hade upptäckt tillsammans.

Det blev ett lyckat föräldramöte där alla föräldrar var engagerade och det kom fram flera föräldrar efter mötet som var nöjda. De upplevde att de hade fått känna på hur det var att vara elev och kunde se fördelarna med att arbeta kooperativt. Jag kan verkligen rekommendera att ha föräldramöte med kooperativa strukturer för alla lärare!

En kommentar

Lämna ett svar