Pussel: Hösten

I år 1 arbetar vi med årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider, just nu med fokus på hösten. Vi har varit ute i naturen och studerat träd, vi har upptäckt att vädret slagit om och det regnar mer och många elever har samlat fina lönnlöv.

Dagens lektion började med att jag visade bilden under på smartboarden.

kooperativt_larande_host

En av mina elever fick hjälpa mig att berätta om varför det fanns olika djur med på bilderna. Därefter delade jag in eleverna i 4 grupper med 5 elever i varje. Jag ställde frågan Vad vet du om hösten? Eleverna fick ca 30 sek tanketid därefter använde jag grunden i strukturen Runda bordet. Jag bestämde en elev i varje grupp som skulle börja berätta om en sak hen kunde, sedan gick de varvet runt. Några elever hann med 2 varv och några hann med 1 varv. Därefter valde jag att fortsätta med strukturen Pussel.

När eleverna fått prata med varandra gav jag alla elever ett nummer (1-5). Jag berättade att de just pratat i sina hemgrupper om hösten, och att de nu skulle bli experter på en speciell sak om hösten. Eleverna fick flytta till sina nya grupper. I de nya grupperna fick de ett specifikt ämne att prata om.

Grupp 1 – Prata om hur vädret är på hösten
Grupp 2 – Prata om vilka månader som ingår i årstiden höst
Grupp 3 – Prata om vad som händer med träden på hösten
Grupp 4 – Prata om vad olika djur gör på hösten
Grupp 5 – Prata om hur man skulle kunna rita en höstbild

När eleverna fått prata om sitt ämne fick varje elev ett papper att rita/skriva på. De fick prata med varandra om vad man kunde skriva, de fick stötta varandra och hjälpa till med stavning.

När eleverna var färdiga tackade de varandra för hjälpen. När samtliga grupper var klara samlades vi i en cirkel på mattan. Därefter förklarade jag nästa steg i uppgiften. Nu skulle de återvända till sina hemgrupper, visa och berätta vad de lärt sig och sedan klistra fast detta på ett papper. Slutligen fick de alla skriva under med sina namn på papperet för att visa att det varit med och skapat detta.

Med hjälp av strukturen Pussel fick eleverna bli experter kring ett område och bidra med det de lärt sig till sin hemgrupp. Alla elever blev aktiverade genom samtalen i både hemgrupp och expertgrupp, samt genom att skriva och rita. Allas bidrag behövdes för att slutföra uppgiften.

Lämna ett svar