Att kombinera strukturer: Klassexempel

Mitt bästa recept för en lyckad lektion? Höga förväntningar, effektiv stöttning och elever som hjälper varandra i positivt ömsesidigt beroende. Den här veckan satte jag detta på prov. Den planerade lektionen kan tyckas svår för en åk 1 i oktober, men då min grupp är så pass välfungerande ville jag pusha dem och se hur det gick. 

När du arbetat med kooperativa strukturer ett tag kommer du märka att en del går in i varandra och att vissa strukturer ibland naturligt går vidare in i en annan struktur. Strukturernas upplägg som i början följs steg för steg blir mer flytande och det blir lättare att anpassa och förändra efter behov. De strukturer som finns är grundstrukturer som hjälper oss att strukturera det positiva ömsesidiga beroendet, men när du och eleverna känner er bekväma och säkra med arbetssättet finns mycket rum för anpassningar och förändringar. Till den här lektionen använde jag fyra-fem strukturer som jag anpassade efter lektonens syfte och mål. Målet med de två lektioner som beskrivs här berör området Att leva i närområdet: att fundera kring vad som finns i ett samhälle samt vad som behövs i ett samhälle för att det ska fungera.

Lektion 1

Tillsammans i ring på mattan tittar vi på en bild på ett samhälle. Bilden kommer från materialet Vårt samhälle från Ung företagsamhet. På bilden syns flera samhällsfunktioner, byggnader och yrken. Vi samtalar tillsammans kring vad ett samhälle är. Eleverna får sedan i sina lärpar var sin bild på samhället och en miniwhiteboard. Med strukturen Kloka pennan turas de om att skriva ner saker de ser på bilden. De hjälper varandra att ljuda och skriva rätt bokstäver. Efter en stund bryter vi och samlas åter på mattan. Lärparen får läsa upp ett ord de skrivit och resten får enligt strukturen multisvar visa tummen upp om de skrivit samma sak. Vi tittar lite extra på vägskyltar och övergångsställen då vi veckan innan jobbat kring dessa.

img_2898

Lektion 2

Vi samlades på mattan och kopplade tillbaka till föregående lektion genom att jag läste upp de ord de skrivit ner. Eleverna fick sedan uppgiften att tillsammans med sin lärkompis skriva ner de fem saker de tycker är viktigast att ha i ett samhälle (ungefär Kloka pennan). Jag och en elev modellerade på följande sätt:

  • Jag tog pennan och miniwhiteboarden och frågade eleven “Vad tycker du är vikigt att ha med i ett samhälle?”.
  • Eleven tittade på bilden och sa “Ett sjukhus”.
  • Jag frågade “Varför då?”.
  • Eleven svarade att det är viktigt att ha ett sjukhus ifall man blir sjuk så att man kan få hjälp och inte dö.
  • Jag skrev ner SJUKHUS på vår miniwhiteboard.
  • Eleven tog nu över pennan och frågade mig vad jag tyckte var viktigt.

Jag poängterade för eleverna att det viktiga inte var att de skrev “rätt” saker utan att de samarbetade och hjälpte varandra. Fokus var på att lyssna och komma överens. Jag delade ut miniwhiteboard, penna, sudd och bilden på samhället till lärparen som spred ut sig i klassrummet och började diskutera och skriva. Jag gick runt och lyssnade och stöttade i samtalen där det behövdes. De elever som behövde hämtade ett alfabet att titta på om de glömde bort bokstäverna.

img_2925

När jag märkte att ett par började bli klart fick det paret gå ihop med ett annat par (Dubbel-EPA med inslag av Mötas på mitten). Jag gav instruktionen att de skulle läsa sina ord för varandra och sedan komma överens om de tre ord som de tillsammans tyckte var viktigast. Dessa tre skulle de skriva på en tom miniwhiteboard. Jag poängterade igen att det viktigaste var att de lyssnade på varandra och kom överens. Alla par fick ett annat par att arbeta med så att de bildade fyrgrupper, förutom en grupp som blev tre par. Jag gick runt och stöttade där det behövdes medan eleverna diskuterade och skrev ner. Någon grupp hade skrivit fyra saker och fick fundera på vilken de skulle ta bort. Någon grupp hade svårt att bestämma sig så de kom på att de kunde rösta.

När de var klara fick de sudda de miniwhiteboards de använt i paret och ta med sig den de använt i fyrgruppen (med de tre viktigaste orden) och sätta sig på mattan. Nu var det dags för strukturen Rösta. Grupperna fick läsa upp ett ord i taget som de skrivit. Jag skrev ner vart och ett på miniwhiteboards som jag la i mitten på mattan. Det blev sju olika ord: SJUKHUS, SKOLA, POLIS, BRANDKÅR, APOTEK, VÄGAR, BANK. Eleverna fick sedan 5 tygbitar. Jag visade först hur de skulle göra genom att lägga ut mina fem bitar på de ord som jag tyckte var viktigast. Jag förklarade att de fick välja om de ville lägga alla på samma eller sprida ut dem.

Några i taget fick sedan lägga ut sina tygbitar. Som avslutning identifierade vi vilken sak vi gemensamt röstat fram som viktigast. De fick komma med motiveringar till varför de hade röstat som de gjort. Vägar fick bara en röst. Vi diskuterade kring detta och kom fram till att utan vägar blir det svårt att ta sig till sjukhuset och skolan, och svårt för polisen att ta sig fram. Vi insåg att det inte riktigt går att välja ut bara en eller några saker som är viktiga, för alla behövs. Det blev en givande diskussion kring olika delar i samhället och hur de samverkar.

Vi avslutade med att grupperna fick lyfta några bra saker de gjort i sin grupp. Många var nöjda med att de hade lyssnat på varandra, kommit överens utan att bråka och hjälpt varandra att skriva.

Jag som lärare var oerhört imponerad av deras insats under dessa två lektioner. Jag visste att jag ställde höga krav på dem. Tack vara tydlighet, stöttning och ett positivt ömsesidigt beroende där de var tvungna att hjälpa varandra gick det trots svårighetsgraden bra. Tillsammans lärde sig eleverna betydligt mer än de hade gjort om de hade arbetat själva.

Tips

Om du och dina elever inte är vana vid att arbeta med KL skulle jag rekommendera att dela upp lektion 2 i fler lektioner så att varje del ges mer tid.

Slutligen, var inte rädd för att prova! Det kommer bli lite rörigt första gången, men genom träning blir det enklare för både dig och eleverna. Låt det ta tid, ta ett steg i taget och våga testa! Det är definitivt värt det.

En kommentar

Lämna ett svar