Runda bordet: Matematik

Jag har provat strukturen Runda bordet i år 1. Denna struktur har jag inte testat tidigare i denna årskurs så det var spännande! Vi har hittills introducerat siffrorna 1-6, vi har också börjat använda lite addition och subtraktion.

Jag började med att dela upp eleverna i grupper om 4. Varje elev fick en egen whiteboard där det stod en siffra i mitten. De skulle nu visa den siffran på olika sätt. De fick välja om de ville använda mattespråk eller om de ville visa siffran på ett annat sätt. Efter en bestämd tid (ca 30-50 sek) klappade jag händerna och eleverna fick flytta sin whiteboard ett steg till vänster.

Nästa gång tänker jag att jag ska prova detta i Lär-par med hjälp av strukturen kloka pennan där 2 elever får sitta med en MW. Detta för att kunna hjälpa varandra och öka det ömsesidiga beroendet.

Här ser ni hur en grupp arbetat med sina siffror.

img_0183

Resultatet blev inte riktigt som jag tänkt mig, trots att eleverna jobbade på bra! Nästa gång jag introducerar en ny struktur tänker jag göra det i halvklass. I halvklassen hade jag haft bättre möjlighet att stötta grupperna och även fått in lite reflektion i grupperna efteråt.

En annan sak som blev lite problematisk (som jag inte tänkt på) var att det eleverna skrivit på sin white-board försvann då några elever ännu inte lärt sig hur lätt text suddas på WB så ibland suddades siffran i mitten bort och några elever råkade lägga sin arm eller hand där någon annan hade skrivit. Kanske ska jag prova att göra det på papper nästa gång! 🙂

En kommentar

Lämna ett svar