Inspireras: Bokstaven R

Under veckan arbetar vi med en bokstav och dess ljud på så många olika sätt det går. Eleverna bygger upp ett ordförråd med ordbilder med saker i sin närmiljö som innehar bokstaven eller ord som är vanligt förekommande för dem. Denna gång var det dags för bokstaven R. Lektionen består av att vi lär oss att skriva bokstaven R genom kamratrespons i lär-par. Den här veckan adderade jag ett moment i arbetet med bokstaven; jag la till strukturen Inspireras.

Eleverna fick börja med att sätta sig i sina lär-par. Varje par fick en mini-whiteboard och en penna. De fick komma överens om vem som skulle börja skriva. Sedan instruerade jag och modellade för eleverna om vad de skulle göra genom att både berätta och visa.

  1. På 2 minuter ska de skriva så många ord de kan på bokstaven R.
  2. När tiden är slut ska de ställa sig upp bredvid sin stol

Efter 2 minuter ringer klockan och eleverna ställer sig upp. De fick nu nästa instruktion: Vid varje bord finns en mini-whiteboard, de ska titta och inspireras av vad de andra skrivit. När de hör en klapp från mig så ska de gå vidare till nästa bord.

Eleverna roterade, läste orden och diskuterade. De får här alltså både inspiration, tränar att läsa och får en större ordbank med ord som har bokstaven. Allt genom elevernas egna arbete!

img_0149 img_0148

När de roterat ett varv fick de ytterligare 2 minuter på sig att skriva till fler ord på sin lista i sitt lär-par. Eleverna använde ord som de sett att kompisar skrivit, de använde varianter på orden och de kom på nya ord som de inte tänkt på tidigare.

Därefter fick eleverna tävla mot mig i vem som kunde skriva flest ord på bokstaven R. Det här är ett enkelt sätt att strukturera ett positivt ömsesidigt beroende hos eleverna genom att introducera en gemensam utomstående fiende (i detta fall mig själv). Alla elever fick sätta sig vid ett bord tillsammans. De fick bestämma en elev i gruppen som skulle skriva enligt struktur Rondellen. Nu skulle de på 3 minuter komma på så många ord på bokstaven R som de kunde. Vi diskuterade tillsammans och jag modellade hur de på bästa sätt kunde hjälpa den som skriver och att lyckas utan att det blir konflikter. Eleverna kom överens om att en person åt gången skulle få säga ett ord och att alla skulle lyssna utan att avbryta.

Jag startade timern, satte hörselkåpor på mina öron (dock halv-bra eftersom jag samtidigt ville lyssna på hur de samarbetade) och tog en egen mini-whiteboard. Eleverna följde sin plan och tog ett barn åt gången, tillsammans nådde de till 15 ord på bokstaven R. Vi satte oss tillsammans och jämförde våra listor, sedan fick eleverna fira sin vinst med att stå tillsammans i ring och tacka för samarbetet. Att tacka varandra när man arbetat i grupp är viktigt för att ge positiva upplevelser av samarbete.

Som avsluting och en exit ticket på lektionen skrev vi ned alla ord och namn som vi kunde komma på som hade bokstaven R i början, inuti eller i slutet av ordet.

img_0156

En enkel lektion som kräver väldigt lite planering då det är elevernas eget arbete som skapar innehållet. Om jag valt att arbeta enskilt med eleverna kanske det inte varit så spännande men denna lektion älskade eleverna! När eleverna upplever att de är i en gemenskap med ett ömsesidigt beroende  blir de motiverade att arbeta. Ett tydligt exempel på en lektion som är lärarstyrd men elevcentrerad med arbete i olika grupper och strukturerat ömsesidigt beroende där vi modellar samarbetsfärdigheter enligt grundprinciperna. Svårare än så är det inte att arbeta med Kooperativt Lärande med en årskurs 1.

3 kommentarer

Lämna ett svar