Kommunikatören: Geometri åk 1

Denna vecka jobbar vi med geometriska former, vi har gjort självskattningar där vi själva värderar vilka geometriska former vi vet namnet på. Vi har gjort sorteringsövningar och så har vi använt oss av strukturen Fråga, fråga, byt för att befästa kunskaperna. För att läsa mer om hur vi använde sorteringsövningar och fråga, fråga byt läs här.

För att ytterligare träna de geometriska formerna och samtidigt träna elevernas samarbetsförmåga provade vi arbeta med strukturen Kommunikatören. Eftersom eleverna är så små och det var första gången vi använde oss av denna struktur så använde jag en förenklad version av den. Istället för att ha 3 roller (aktiv lyssnare, kommunikatör och observatör) så använde jag endast 2 av dessa – aktiv lyssnare och kommunikatör.

Jag började lektionen med att repetera några av de geometriska formerna. Jag visade en bild med olika geometriska former olika färger. Därefter ställde jag frågor till eleverna som “vilken färg har den största cirkeln? och “vilken färg har den minsta triangeln?”. Slutligen, innan eleverna fick börja med övningen modellade jag och en annan elev hur man skulle arbeta. Jag ställde frågor och eleven ställde kontrollfrågor.

Sedan delade jag in eleverna i par, den ena eleven fick den vänstra av dessa bilder och den andra eleven fick bilden till höger. Samma bild, men en av bilderna är färglagd. Eleverna fick inte se varandras bilder utan eleven som hade bilden med färg var tvungen att kommunicera till sin kompis hur hen skulle måla. De fick då använda sig av namnen på de olika geometriska formerna, men även använda sig av största/minsta och för eleverna som är relativt nyanlända var det också en chans i att träna vad de olika färgerna hette.

img_0203

Så här såg det ut när eleverna arbetade:

14803306_10154259171088369_1567548362_o

Kommunikatören säger “Måla den största rektangeln rosa”. Den aktiva lyssnaren ställer kontrollfrågor som “Sa du den största?” eller “Sa du rosa”? Kommunikatören bekräftade svaret och frågade sedan “Har du målat färdigt?” eller “Är du redo för nästa färg?”. För att läsa mer om hur vi arbetade kan du läsa vår klassblogg HÄR.

3 kommentarer

Lämna ett svar