Struktur: En för alla, alla för en!

En av flera frågor vi fått från lärare är hur man får en elevgrupp att förstå vinsten med Kooperativt Lärande och att se varandra som läranderesurser i klassrummet. Vi har tidigare rekommenderat strukturer som Mina ord, Dina ord eller EPA för att börja vänja en klass att samtala, samarbeta och få idéer från andra. En struktur som på ett mycket visuellt sätt visar för eleverna hur de kan få hjälp av sina kompisar och se klassen som en inspirationskälla är strukturen En för alla, alla för en! I denna struktur får eleverna steg för steg hjälp att utveckla ett koncept i flera steg där eleverna får ett visuellt bevis på att klassen är en positiv kraft för lärandet. Eleverna tränas även att samtala och tänka tillsammans vilket bidrar till att utveckla tankefärdigheter.

Strukturen kan användas på flera sätt; att få reda på en klass förförståelse kring ett nytt innehåll, att göra en gemensam brainstorm, att befästa kunskaper, som en exit ticket, att utvärdera kunskaper och mycket mer. Under är en grundstruktur med exemplet “exotiska frukter”.

en-for-alla-alla-for-en

  1. Du ber eleverna tänka på ett koncept, exempelvis olika exotiska frukter.
  2. Du ber eleverna skriva ner alla de kommer på i mitten av pappret ovanför “Jag”. Använd gärna en visuell timer för detta om du har projektor/e-tavla.
  3. Eleverna bildar därefter ett par genom exempelvis ögon- eller axelkompis alt. lär-par.
  4. Eleverna visar i paret vad de skrivit i mitten, lägger till det som kompisen i paret har som de själva inte har ovanför ordet “Par”. De har sedan en ny gemensam brainstorm för att se om de kommer på något nytt. Använd gärna timer.
  5. Paren bildar nu en 4-grupp och skriver ner de exotiska frukter som det andra paret hade de själva inte har ovanför order “Grupp”, gruppen har återigen en kortare gemensam brainstorm kring exotiska frukter på tid.
  6. Läraren summerar och eleverna lägger till i yttersta lagret de frukter de saknade som andra grupper hade som de själva inte har. De har nu en visuell bild över vad de lärt sig genom att ha samtal i par, grupp och klass.
  7. Eleverna tackar varandra för det de lärt sig. Kunskapen kan nu användas vidare under lektionen på olika sätt.

Strukturen är ett utmärkt sätt att ha som underlag för att diskutera i en klass hur vi lär oss och att se varandra som läranderesurser i klassrummet. Eleverna tycker det är kul att fundera tillsammans och de förstår sedan tanken bakom andra kooperativa strukturer.

Mallförslag 1

Mallförslag 2

Visuell timer

4 kommentarer

Lämna ett svar