Struktur: Sanningsjakten

Om du vill få elever engagerade i undervisningen behövs ofta elevaktiviteter som gör att eleverna får en relation till undervisningen. Med Struktur: Sanningsjakten får eleverna skapa eget innehåll till varandra som utvecklar resonemang och tankar i flera steg. Du börjar med att se till att de flesta elever förstått eller bemästrat ett innehåll eller kunskapsområde. Sedan följer en jakt på sanningen… för vad är egentligen sant eller falskt?

Du lär ut något tematiskt eller kunskaper och färdigheter (ma/sv/so/no/eng). Vid första gången behöver du modellera denna struktur för gruppen så att de vet vad de ska göra.

 1. Dela in eleverna i par.
 2. Eleverna öppnar ett uppslag i en sanningsjakten-bok (om vill du använda denna struktur ofta) eller så använder de en whiteboard/papper.
 3. Paret diskuterar kunskaperna de lärt sig. Du kan göra en mindmap över området för att aktivera kunskaperna.
 4. Paret skriver utifrån sina kunskaper ett falskt och ett sant påstående.
  Dessa skrivs längst upp på ett papper med två spalter eller på två papper med möjlighet att skriva under påståendet på varje sida. Utmana eleverna att vara kluriga med sina påståenden!
 5. När alla par skrivit ett sant och ett falskt påstående får alla grupper rotera ett steg i klassrummet till ett nytt bord
 6. Paret läser en annans grupps påståenden och diskuterar med varandra vad de tror.
 7. Paret ska sedan motivera vilket de tror är falskt och vilket som är sant och skriva varför med utvecklade meningar under påståendena.
 8. Eleverna roterar till ett nytt ställe med två nya påståenden.
 9. Paret läser nu påståendena och de svar som nu finns från det tidigare paret.
 10. Paret ska nu komma på ett nytt svar som inte är samma som paret innan har skrivit som svarar om påståendet längst upp är sant eller falskt. De kan förklara på ett nytt sätt eller utveckla föregående svar.

Strukturen tränar kommunikation och divergent tänkande, att se flera olika svar på ett och samma problem. Eleverna får utveckla sina svar i flera steg och se andra elevers lösningar på problemet. De inspireras av andra!

Variant – Lärarens påståenden

Läraren skriver ut olika påståenden eller bilder där en är sann och en falsk. Eleverna går runt i par och diskuterar samt utvecklar varandras svar i flera steg.

Clipart Illustration of a White Person Holding His Arms Out With

Lämna ett svar