Struktur: Parrespons

Har du använt dig av EPA och Par På Tid ett tag? Vill du utveckla elevernas kommunikation i par? Använd då Struktur: Parrespons. Det är en enkel struktur där fokus läggs på snabb och effektiv feedback. Denna kan användas när paren blir mer trygga i sina samtal och det tränar även eleverna på att kunna ge kamratrespons i andra aktiviteter.

Om det är första gången elevgruppen provar parrespons är det bättre att göra denna i helklass som en modell innan de provar själv eller att lära ut den till två starkare elever och sedan köra Struktur: Se och lär så att alla elever får se hur den genomförs.

 1. Du inleder med en öppen diskussionsfråga och ger eleverna tanketid (ca 30 s.)
 2. Efter 30 s. får en elev (nr 1) börja berätta sitt svar på den öppna frågan.
 3. Den andra (nr 2) lyssnar och skriver ner sina tankar kring vad den andra säger. Du kan ge färdiga “börjor” eller en responsmall för detta med:  Jag förstår när du… Vad menar du med… Det är bra när du… En spännande tanke var… Du behöver utveckla…
 4. De växlar sedan roller.
 5. Nr 2 berättar sin respons på vad nr 1 sa. Det var bra när du visade med händerna och pratade samtidigt. Jag förstod när nu berättade med ditt goda exempel. Du visade tydligt genom att ha ögonkontakt med mig.
 6. Nr 1 skriver ner någon punkt denne anser är viktig och ger sedan respons på den respons som nr 2 gav.
 7. De kan nu växla roller och genomföra 1-6 igen.
 8. Eleverna tackar varandra för samarbetet!

  Om läraren vill kan man fortsätta med andra strukturer och dela med sig av det man lärt sig av responsen. Exempelvis: BerättarenMina, dina ord eller en Switcheroo där det bildas nya par/grupper och där eleverna sammanfattar responsen.

  Strukturen kan ges till elever som använt sig av EPA eller Par På Tid en stund och där läraren börjat målstyra elevsamtalen. Läraren kan även fokusera på en samarbetsfärdighet och hur denna märks i situationen. Att träna på att ge kamratrespons ger flera synergieffekter. Målen levandegörs, elevernas arbete får en mottagare och de tränas i att reflektera tillsammans.

  3 kommentarer

  Lämna ett svar