Struktur: Vandrande reportern

Vandrande reportern är en struktur där du låter eleverna i par eller grupper om 4 arbeta tillsammans för att lösa en uppgift. Sedan får en Vandrande reporter från varje grupp gå runt och samla information som kan hjälpa den egna gruppen vidare. I strukturen måste eleverna ta ett eget ansvar över att lära varandra och se till att lära sig själv. Väljer du att låta eleverna arbeta i grupper är det fördelaktigt om du tilldelar eleverna roller för att förstärka det positiva ömsesidiga beroendet och för att förtydliga vad som förväntas av varje gruppmedlem.

Med strukturen får eleverna ett problem att lösa, det kan vara en fråga inom vilket ämne som helst. Det kan röra Sveriges styre, en problemlösningsuppgift eller en fråga kring musikepoker. Det viktigaste är att det är en fråga som kräver  mer än bara ett enkelt kort svar.

 1. Dela in eleverna i par eller 4-grupper.
 2. Dela ut 1 anteckningsmaterial till varje par eller grupp.
 3. Ställ en öppen fråga (eller en fråga som kräver ett längre svar) och ge eleverna 30 s egen tanketid.
 4. Nu är det dags att tillsammans komma fram till och skriva ner ett gemensamt svar. Starta en timer (tiden ska vara så pass lång att paren/grupperna hinner påbörja sin lösning men inte så lång att de hunnit färdigställa).
 5. När timern räknar ned får du som lärare gå runt mellan grupperna och se var stöttning behövs (både kunskapsmässigt och grupp-mässigt, du vill att alla i gruppen ska få bidra med tankar och vara delaktiga).
 6. Timern ringer och eleverna får släppa pennan.
 7. Du som lärare säger “Dags för reportern att vandra runt”.
  Du ber nu en elev från varje grupp att ställa sig upp (antingen bestäms det på förhand vem det är i varje grupp eller så väljer du slumpmässigt någon).
 8. Denna elev får nu vandra till en annan grupp och ställa frågor och lyssna till hur de löst problemet.
 9. Eleven får sedan återgå till sin grupp och rapportera för dem hur de andra har löst uppgiften.
 10. Grupperna får lösa klart sin uppgift.

 

kooperativt_larande_vandrande_reportern

 

Exempel på frågor:

Matematik
Filip har 8 kulor och Andrei har 4 gånger så många. Hur många kulor har Andrei? Visa hur ni räknar ut svaret.
(Här får eleverna chans att se hur andra grupper tar sig an en problemlösning, vissa kanske ritar upp kulorna, andra kanske använder addition eller multiplikation)

Samhällskunskap
Hur tror ni att sociala medier påverkar hur folk röstar?

Religion
Vad finns det för likheter mellan islam och kristendomen?
(Här finns en mängd olika svar och eleverna kan få inspiration från andra grupper och öppna nya tankebanor)

2 kommentarer

Lämna ett svar