Stödjande interaktion – en grundprincip!

Vid Kooperativt lärande ska elever dela kunskaper med varandra och stödja varandras ansträngningar. När elever ska stödja, hjälpa och berömma varandra kan de inte vänta på sin tur att få prata utan denna interaktion behöver ske direkt mellan elever. Genom grundprincipen samtidig stödjande interaktion får de chans att diskutera innehållet i undervisningen, sätta ord på sina egna kunskaper och pröva sina tankar gentemot andra samtidigt som andra elever hjälper, ger beröm och uppmuntrar varandra till att lära sig kunskaper.

I övningen under användes Struktur: Kloka pennan där en elev säger och styr arbetet och den andra skriver. I situationen kan du se närheten mellan eleverna och hur en elev håller sin hand över den andras axel. Detta skedde i situationen utan att jag som lärare behövde styra det. När jag pausade hela klassen och visade hur detta par stödde och höll om  varandra hände något magiskt; Alla elever började sitta närmare, hålla om varandra och tydligt peka på det gemensamma arbetet. Vid en diskussion efter kom vi fram till att man arbetar bättre när man är nära varandra.

img_0591

En lärare som arbetar kooperativt behöver hela tiden uppmuntra till stödjande interaktion mellan elever. När elevgruppen börjar känna att de finns som ett stöd för varandra utvecklas inte bra deras kunskaper. Relationer stärks och eleverna känner att de tillsammans ingår i en undervisningsgemenskap med andra. Konflikter minskar och du får mindre störande interaktion i klassrummet.

Om du vill arbeta mer med att få elever att stödja, hjälpa och uppmuntra varandra kan du lägga fokus på att träna samarbetsfärdigheter i din klass.

Lämna ett svar