Struktur: Två löser problem

Denna struktur är en bra övning för att träna elever på att jämföra svar med varandra. De lär sig fundera, beskriva sitt svar och reflektera kring ämnesinnehållet tillsammans i par. Övningen är elevaktiv och dialogrik där läraren får tid att gå runt i rummet och observera diskussionerna. Lärdomar från paren kan sedan användas vid senare helklassdiskussioner. Om två elever har svårt med en uppgift är det stor chans att andra också har det!

  1. Skapa/använd kort med korta problem eller uppgifter. Dela ut en hög (minst 2 kort) vid varje parbord.
  2. Dela in eleverna i par och placera dem två och två.
  3. Eleverna i paren drar varsitt kort.
  4. Eleverna löser problemen först enskilt.
  5. Eleverna i paret byter kort med varandra.
  6. Eleverna löser det nya problemet.
  7. Paret jämför sina två lösningar med varandra och diskuterar likheter/olikheter mellan sina svar.
  8. Dra eventuellt nya kort.

Strukturen kan exempelvis användas i matematik vid problemlösning. I svenska vid kortare uppgifter och frågor. I SO/NO/slöjd för att beskriva olika begrepp eller skeenden.

3 kommentarer

Lämna ett svar