Struktur: Skriv, byt, matcha

I denna struktur ska eleverna skriva förklaringar till bilder/begrepp och sedan lägga ut dessa på bordet med korten i mitten. Andra elever får sedan tillsammans lista ut vilka bilder som passar med vilka meningar. Strukturen är elevaktiv med skrivande, läsning och kommunikation i par och utvecklar elevernas begreppsförmåga.

  1. Dela eleverna i heterogena par.
  2. Dela ut kort till paren.
  3. Eleverna Turas om; de diskuterar med varandra och Turas om att skriva förklaringar till varje kort.
  4. Paret diskuterar och kontrollera att korten stämmer överrens med deras förklaring.
  5. Eleverna blandar korten och placerar dem i mitten av bordet.
  6. Paret rotera till nytt bord.
  7. Paret läser förklaringarna, diskuterar med varandra och placera rätt kort vid rätt förklaring.
  8. Läraren kontrollerar (eventuellt)
  9. Paret roterar till ett nytt bord.

Variant

Vid varje “station” skriver paret nya förklaringar eller bygger ut det tidigare parets förklaringar.

img_0787

Ex. Matematik: kort med siffror, former eller ekvationer.
Ex. SO: begrepp såsom Demokrati, Diktatur, Statsminister, skriv förklaringar.
Ex. Svenska: bilder och skriv meningar, ordklasser, stavningsregler.
Ex. NO: Begrepp inom biologi, kemi, fysik och teknik.

Klassexempel

7 kommentarer

Lämna ett svar