Strategi: Kooperativ redovisning

När man arbetar i klasser upp mot 25-30 elever kan redovisningar ta lång tid, även om du låter eleverna arbeta i par eller grupper. Jag upplever ofta att eleverna (särskilt de yngre) inte är tillräckligt uthålliga för att orka lyssna på de sista grupperna. Ibland är det så att man har vissa elever som tycker att det är för jobbigt att redovisa för hela klassen. Hur kan man göra då? Här kommer tips på hur man kan få alla grupperna att redovisa, utan att de blir trötta och inte orkar lyssna. Eleverna som tycker att det är jobbigt att redovisa för en stor grupp får även en chans att redovisa för en mindre grupp.

Den vanligaste formen av redovisning (och den redovisningsform som de flesta av oss fått göra under vår skolgång) är den när läraren ropar fram en grupp till tavlan. Gruppen genomför sin presentation, får några (trötta) applåder och feedback från klasskamraterna. Därefter får gruppen sätta sig på sina platser igen och en ny grupp tar plats framme vid tavlan. Säg att du har 8 grupper som ska göra sin redovisning. I den vanligste formen är det ca 8*5 min, alltså 40 minuter av redovisning. Och då har vi inte ens räknat med förflyttningstiden till tavlan och från tavlan, inte heller har vi räknat tiden då feedback ges och då eventuell powerpoint-presentation ska startas. Erkänn att även du som lärare tappar lite fokus efter den 4:e presentationen!
Men inte längre! Prova istället att redovisa på ett kooperativt sätt. Detta leder till att hälften av alla grupper håller sina redovisning samtidigt!

Tänk dig dessa 8 grupper igen. Men denna gång låter du 4 grupper ställa sig i varsitt hörn av klassrummet. Dessa gör sig redo att hålla sin presentation (om de ska visa bilder, se till att de har en laptop eller en ipad redo). De andra grupperna ställer sig mitt emot varsin grupp. Dessa grupper kommer att lyssna på presentationen. Det betyder att i varje hörn finns nu 2 grupper – en som redovisar och en som lyssnar.

Du som lärare har nu möjlighet att gå runt i klassrummet och lyssna på 4 olika presentationer – samtidigt!

Efter att en grupp redovisat får den andra gruppen ge feedback och ställa frågor. Du kan som lärare (om du vill) förbereda särskilda checklistor för gruppen som lyssnar, dessa listor kan innehålla frågor som: Har alla i gruppen pratat? Förstod ni redovisningen, kan någon göras tydligare? Blev du förvånad eller nyfiken på något? Därefter byter man grupp som redovisar.

Om du som lärare vill att dina elever ska träna på korta redovisningar kan de grupper som lyssnar rotera till nytt hörn och gruppen får en ny chans att göra om redovisningen.

6 kommentarer

Lämna ett svar