Rondellen med roller: Vatten

Tidigare i veckan provade jag att använda mig av strukturen Rondellen med hjälp av olika roller. Jag började lektionen med att berätta att vi skulle arbeta vidare med NO och vatten. Vi har tidigare pratat om vattnets former och vattnets kretslopp. Jag berättade även att vi skulle använda oss av olika sorters roller. Jag visade ett rollkort i taget (Rollkort går att hitta HÄR.) och frågade:

– Vad tror ni att denna person gör som har denna rollen? (berättare, sekreterare, hjälpare och uppmuntrare)

När vi rett ut vad varje roll gjorde tog jag hjälp av 2 elever för att modella strukturen Rondellen. Jag började med att ställa en fråga “Vad tycker du är den bästa maten?”, eleven som var berättare fick berätta, sekreteraren fick anteckna och hjälparen (jag) hjälpte till att visa vilka bokstäver som behövdes.

När berättaren berättat klart och sekreteraren skrivit klart gjorde alla i gruppen tummen upp. Därefter klappade jag (läraren händerna två gånger) och förklarade att alla nu ska skicka sitt kort ett steg till vänster. Sedan fick den nya berättaren berätta om sin mat, sekreteraren antecknade och hjälparen hjälpte. Sedan gjorde vi alla tummen upp och 2 nya klapp kom och korten roterades.

Nu när jag med hjälp av eleverna modellat hur strukturen ser ut och hur rollerna fungerar delade jag in klassen i heterogena grupper om 3 elever, några grupper blev 4 och då fick de en extra roll som uppmuntrare. Jag bestämde även vem som skulle börja med vilken roll.

Därefter fick de den riktiga frågan som de skulle diskutera under lektionen
“Varför behöver man vatten? Vad använder vi vatten till?”

Eleverna kom igång och började skriva. Jag som lärare kunde vandra runt mellan grupperna och snabbt se om någon grupp fastnat eller inte kommit igång. Då ställde jag hjälpande frågor som “Vem är det som är berättaren? Har du berättat?” eller “Får jag se vilka roller ni fått i gruppen?”

img_0933

När de flesta grupperna gjorde tummen upp klappade jag två gånger och eleverna skickade korten ett steg åt vänster och diskussionen/skrivandet fortsatte. Ganska snabbt såg jag att en grupp inte arbetade, så jag kunde gå fram och stötta eleverna. Det visade sig att de inte visste vilken fråga de skulle svara på, så jag fick förtydliga för den gruppen att den nya berättaren ska berätta vad han/hon har för svar på samma fråga som innan.

img_0945

När alla elever fått prova på alla roller (utom de i 4-grupperna) fick eleverna tacka varandra för samarbetet och därefter samlas på mattan i klassrummet. Därefter fick de dela med sig av sina anteckningar till hela klassen och jag sammanställde dessa på tavlan.


Lektion: NO – Helklass
Årskurs: 1
Hur?: Heterogena grupper om 3-4 elever
Roller: Berättare, sekreterare och hjälpare (+uppmuntrare i grupper om 4)


 

En kommentar

Lämna ett svar