Karusellen: Läsfixarna

Inlägg av Mette Borge Rundqwist som är Förstelärare i Staffanstorp kommun. 

När vi bearbetade veckans läsläxa använde vi oss av Struktur: Karusellen tillsammans med Strategi: Lär-par för att träna läsförståelse med läsfixaren Cowboyen, som sammanfattar en text, och Spågumman, som förutspår vad nästa kapitel kommer att handla om (från enläsandeklass). Läsförståelse och Kooperativt Lärande är en utmärkt kombination där ämnesdidaktiken får stöd av ett elevaktivt arbetssätt där elever engageras som en läranderesurs för varandra!

Jag kopierade fyra bilder ur kapitlet de hade haft i läxa och två bilder ur kommande kapitel. Dessa sex bilder utgjorde sedan sex stationer. I och med att det var fyra grupper och sex stationer så behövde de inte vänta på att det blev ledigt vid en station.

Uppgiften var att i lärpar samarbeta och gemensamt skriva två meningar till varje bild. De cirkulerade så att alla lärpar skrev till alla bilder. När de kom till en ny station läste de vad de tidigare lärparen hade skrivit och fyllde på med fler meningar. De skulle försöka undvika att skriva samma som tidiga lärpar hade skrivit.

Till de bilder som hörde till det lästa kapitlet tränade de på strategin “cowboyen” dvs på att sammanfatta det de har läst. Till de bilder som hör till kommande kapitel tränar de på strategin “spågumman” dvs förutspå vad nästa kapitel kan handla om. När alla lärpar hade varit på alla stationer samlades vi och läste upp meningarna. Det blev en väldigt bra sammanfattning på kapitlet och bra funderingar på vad kommande kapitel kan handla om. Denna lektion tränade de på läsförståelse med hjälp av några lässtrategier, på att samarbeta, formulera meningar och stava ord samt ge varandra respons. Läxan blev väl genomarbetad och de är väl förberedda inför kommande läxa.

20170126_134802.jpg


Lektion: Svenska – Halvklass
Årskurs: 2
Hur?: I lärpar

Lämna ett svar