En för alla – alla för en: matematik

I matten har vi denna vecka börjat med subtraktion i talområdet 0-100. För att repetera strategierna som vi arbetade med i 1:an så använde jag mig av en struktur som i kooperativt lärande kallas för “En för alla – alla för en”. Denna struktur tydliggör hur man kan lära av varandra.

Vi började med att var och en fick skriva ned de strategier de kom ihåg med grön penna. Därefter fick de gå runt i rummet och hälsa på varandra. När jag plingade så bildade de ett par med den de hälsade på just då. I par tittade de på vad de hade skrivit. Med blå penna fyllde de sen på med de strategier på sitt papper som den andre hade skrivit och som man själv inte hade. De gick sen runt i par och hälsade på andra par. När jag plingade slog de ihop sig med ett annat par. De delgav varandra vad de gemensamt hade skrivit. Med orange penna fyllde de på ytterligare strategier.

Vi samlades sen alla och gick igenom de strategier de tillsammans hade samlat på. Med blyerts fyllde de på med de strategier som saknades. På detta sätt repeterade vi subtraktionsstrategierna. Övningen var elevaktiverande. Barnen var engagerade och alla var delaktiga. När vi hade gjort detta var de väl förberedda på att arbeta vidare med subtraktion.

Lämna ett svar