Flera strukturer kombineras

Inlägg av Mette Borge Rundqwist som är Förstelärare i Staffanstorp kommun.

Många gånger använder vi flera strukturer eller delar av flera strukturer under ett arbetspass. I denna övning använder vi delar av karusellen, lärpar, kloka pennan och turas om. Dessa strukturer gör eleverna aktiva i sitt lärande. De stöttar varandra, ger varandra feedback, jag kan ge dem feedback och vi lyfter fram deras lärande tillsammans.

20170216_110300.jpg

Vi övade på substantiv i bestämd och obestämd form. Jag hade lagt ut samma text vid fyra bord. I lärpar läste de texten och strök under substantiv i bestämd form. De läste 1 minut sen gjorde vi stopp. Då markerade de hur långt de hade hunnit läsa. Därefter roterade de och fortsatte att läsa och stryka under substantiv från där förra lärparet slutade. Det innebar att antingen fick de läsa en bit som de redan hade läst, men då kunde de kontrollera att förra paret hade hittat de substantiv de själva hade hittat, eller så fick de läsa lite längre fram i texten. De kände väl till texten eftersom det var ett utdrag från läsläxan så det var inga problem att hoppa i texten. Vi fortsatte att rotera tills texten på alla stationerna hade blivit genomarbetad. På några av stationerna blev texten läst mer än en gång och då kunde de se om de kunde hitta fler substantiv. Jag var noga med att påpeka att det inte var någon tävling i hur långt man hann läsa utan det viktiga var att hitta substantiven. Under arbetets gång gick jag runt och lyssnade på dem hur de läste och diskuterade och kunde då få en uppfattning om deras kunnande kring substantiv. Jag kunde också stötta dem i deras tankar. De läste väldigt koncentrerat och noggrant och var fokuserade på uppgiften. Något lärpar hade inte riktigt bra samarbete då den ene läste och strök under medan den andre satt och tittade på. Jag gjorde då en time out och lärparen fick lyfta hur de arbetade. Det resulterade i att de som inte hade så bra samarbete ändrade på sin strategi till att den ene var läsare och den andre höll i pennan och markerade. I kooperativt lärande är detta en variant av kloka pennan. En del par utsåg en läsare och höll sig till samma medan andra par turades om att läsa och markera. Jag gav dem möjlighet att bestämma detta själva och det gjorde att de bidrog med det de själv kände att de är bäst på. Den som inte är så duktig läsare fick hjälp med att läsa texten men hade då den viktiga uppgiften att lyssna och hitta substantiv. Vi avslutade övningen med att jag läste upp texten och de fick säga stopp när ett substantiv dök upp.

Genom att samarbeta i lärpar och i hela gruppen övade vi på förståelsen för vad substantiv i bestämd form är. När eleverna utvärderade vid lektionens slut fick de använda sig av sina tummar. Det var tummen upp både för övningen och sin egen insats.

Lämna ett svar