APE: Fyrfältare

I veckan startade vi upp mattegrupper tillsammans med 1:orna. Vi arbetade med problemlösningar. Här är det många moment att tänka på. Det är det en läsförståelseövning samtidigt som man ska tänka på Vad ska jag räkna ut?, Hur ska jag räkna? Hur visar jag det? Många barn tycker det är svårt att visa hur de tänker så vi använder oss av en fyrfältare. Vi jobbade enligt strukturen APE.

Först gjorde vi problemlösningar tillsammans på tavlan. Vi läste (ruta 1) och benade upp vad vi skulle lösa. I ruta 2 ritade vi för att tänka hur vi skulle lösa uppgiften. I ruta 3 översatte vi det till mattespråk och i ruta 4 skrev vi svaret. Genom att arbeta med fyrfäktare strukturerar vi upp hur man löser en problemlösning. När vi hade gjort detta tillsammans på tavlan fick alla var sin witheboard. Vi gjorde några fler tillsammans men nu fick de rita och skriva på whiteboarden parallellt med att vi gjorde det på tavlan för att lära sig hur de skulle göra. När jag såg att de förstod hur de skulle arbeta fick de lösa några uppgifter i par och till sist enskilt. 

 

 

Lämna ett svar