Rondellen: SO åk2

I arbete med livets utveckling använder vi oss av strukturen rondellen.

Denna vecka när vi arbetade med livets utveckling har vi kommit till tiden för 250-100 miljoner år sedan, dinosauriernas och de små däggdjurens tid. Vi började med att titta på två filmer om dinosauriernas tid. Vi pratade och diskuterade tillsammans vad vi vet och vad vi fick veta i filmerna. Nu var det dags att skriva fakta. Innan vi gjorde det så använde vi oss av en struktur som vi kallar Rondellen. I sina hemgrupper (det bord de sitter vid) fick de i tur och ordning säga något de tycker är viktigt att ha med i faktatexten. 

En i gruppen var sekreterare och skrev ned stödord för vad de andra sa. Alla vid bordet har sitt nummer och denna gång bestämde vi att nummer 4 skulle vara sekreterare och nummer 5 skulle läs upp vad gruppen kom fram till. För att få variation på faktan gäller det att lyssna på varandra.

Tillsammans formulerade vi faktatexten på tavlan så att alla ser den.

Därefter fick de i par skriva av faktatexten. Till sist ritade de en bild till texten och klistrade in text och bild i sin tidslinje. På detta sätt kom alla till tals, arbetade aktivt och repeterade de faktan flera gånger.

Läs mer på min blogg http://klassrumsglimtar.blogspot.se/ där är mer bilder så ni kan se hur arbetet ser ut.

Lämna ett svar