Inre-yttre cirkel och mina ord,dina ord: synonymer

När vi tränade på synonymer så kombinerade jag bl.a. de två strukturerna, inre-yttre cirkel och mina ord, dina ord.

Vi började med att reda ut vad en synonym är. I hemgrupperna gjorde vi huvuden ihop. De diskuterade en stund vad synonymer är. 1:an i varje grupp berättade för övriga vad de hade diskuterat. Det var inte alltid så lätt att redogöra eftersom flera fortfarande kände osäkerhet i vad en synonym är. Då fick de “ringa en vän” dvs be en kamrat hjälpa dem att förklara. Därefter gjorde vi flera övningar tillsammans på whiteboarden. För att alla skulle komma till tals använde jag mig av glasspinnar, dvs slumpade ut frågan.

Därefter var det dags att öva med kamraterna. Vi använde oss av strukturen inre-yttre cirkel och mina ord, dina ord. Alla fick en lista med ord. Inre ringen började med att säga ett ord till kamraten i yttre ringen. Den skulle säga en synonym. De i inre ringen skrev ned synonymen. Nu var det den som stod i yttre ringens tur att säga ett ord och skrev synonymen kamraten sa. Sen flyttade de ett steg och fortsatte tills alla ord hade fått en synonym.

Det kunde hända att ett ord i listan redan hade fått en synonym, då kunde de använda den eller hitta ytterligare en synonym om de ville.

Vi avslutade med att lyfta i helgrupp vilka synonymer de hade kommit på till orden på listan.

Övningen gick alldeles utmärkt att göra i helklass, 22 elever åk 2.

 

En kommentar

Lämna ett svar