Kraften i samarbete

Det finns en enorm kraft i gemenskaper. Det är tillsammans med andra vi delar vår glädje och våra motgångar. Det är med andra vi hittar mening med våra liv. Vi har skrivit flera inlägg om just hur samarbete kan vara ett av de främsta stöden vi kan ge våra elever i skolan. Exempelvis berättar vi här om skillnaden mellan ett klassrum som utgår från konkurrens mot samarbete. Jennie delade även med sig vad hennes elever i årskurs 1 berättar om vad samarbete ger dem här. Niclas berättade även sin resa mot att arbeta kooperativt här. Under är en text skriven av bröderna Johnson som har arbetat med att få hela skolvärlden att se kraften i samarbete och gemenskaper inom skolan sedan 1960-talet. Det är ett citat från boken The Nuts and Bolts of Cooperative Learning från 2007. En bok av flera om KL som vi rekommenderar!

In one third grade class, the teacher noticed when distributing papers that one student was sitting back away from the other three. A moment later the teacher glanced over and only three students were sitting where four were a moment before. As she watched, the three students came marching over to her and complained that Johnny was under the table and wouldn’t come out. “Make him come out!” they insisted (the teacher’s role: police officer, judge, and executioner). The teacher told them that Johnny was a member of their group and asked what they had tried to solve their problem. “Tried?” the puzzled reply. “Yes, have you asked him to come out?” the teacher suggested. The group marched back and the teacher continued distributing papers to groups. A moment later the teacher glanced over to their table and saw no heads above the table (which is one way to solve the problem). After a few more minutes, four heads came struggling out from under the table and the group (including Johnny) went back to work with great energy. We don’t know what happened under that table, but whatever it was, it was effective. What makes this story even more interesting is that the group received a 100 percent on the paper and later, when the teacher was standing by Johnny’s desk, she noticed he had the paper clutched in his hand. The group had given Johnny the paper and he was taking it home. He confided to the teacher that this was the first time he could ever remember earning a 100 on anything in school. (If that was your record, you might slip under a few tables yourself.) (Johnson, Johnson & Holubec, 2007, 11:13)

Konflikter mellan elever är naturligt när de samarbetar med varandra. Om de inte har konflikter visar det snarare på brist på engagemang i arbetet. Det som avgör hur samarbetat utvecklas mellan elever är hur dessa konflikter hanteras. För att denna historia ska kunna hända igen i våra klassrum krävs det både hårt och medvetet arbete av läraren för att utveckla en tillit mellan elever. Eleverna behöver träna samarbetsfärdigheter och förstå vikten av både det egna bidraget och det gemensamma arbetet i en grupp. De behöver även träna sin sociala problemlösningsförmåga och utmanas att lösa problem själva. Inget av detta kommer ske i klassrummet om inte läraren strukturerar undervisningen utifrån samarbete mellan elever. Elever kommer inte självmant skapa ett samarbetande klimat om undervisningen är strukturerad utifrån individuellt arbete eller konkurrens. I en tid där nästan alla elever går i förskola och skola mellan 5-9 timmar per dag bör det vara självklart att skolan ta detta ansvar. Läroplanen håller med! Om du gör en sökning på ordet “samarbete” i lgr 11 får du 21 sökträffar.

Vad tycker du, skriv gärna en kommentar!

En kommentar

Lämna ett svar