Kooperativ trefältare: Sverige

Idag arbetade jag och mina ettor med SO och fakta om Sverige. Vi gjorde det genom att använda strukturen Kooperativt fyrfältare (men jag gjorde om den något för att det skulle passa mina elever och lektionen). Jag använde mig också av roller (berättare, ordfördelare och hjälpare).

Jag började med att repetera rollerna berättare och hjälpare och vad dessa gör. Sedan presenterade jag den nya rollen ordfördelare. Jag förklarade att denna roll är viktig för att samarbete ska fungera, alla måste få prata. Jag berättade att ordfördelaren frågar en person åt gången “Vad tror du?”/ “Vad tycker du?”. Eleverna fick träna på den frasen några gånger för att få den att sitta. Sedan delade jag upp eleverna i grupper om 3 (en grupp blev 4 och den eleven fick rollen som uppmuntrare).

Varje grupp fick sedan sitt första papper; En trefältare (omgjord fyrfältare). 

IMG_1155

Berättaren fick i uppgift att läsa det som stod i mitten (2 grupper hade papper där det stor Vänern, 2 grupper fick Gotland och 2 grupper fick Kebnekaise). Alla elever fick sedan tänka en kort stund innan ordfördelaren delade ut ordet “vad tror du att Vänern är?”. En person åt gången fick svara (även ordfördelaren själv). När alla fått svara gjorde de tummen upp. De flesta grupperna blev klara samtidigt. Så jag pausade arbetet och kontrollerade med grupperna att de gjort sitt uppdrag. “Berättaren i grupp 1 – läste du ordet i mitten?” “Ordfördelaren i grupp 1 frågade du XX om svar? Frågade du ZZ om svar?”

Efter det fick grupperna nytt material. Berättaren fick en kort faktatext om just sin del (Vänern, Gotland eller Kebnekaise). Nu var uppgiften för berättaren att läsa faktatexten för sina gruppmedlemmar, men utan att någon annan grupp skulle få reda på vad de pratade om. Så grupperna lutade sig närmare och viskade till varandra. Hjälparen stöttade berättaren om det dök upp svåra ord.

IMG_1154

När berättaren läst klart texten och tittat på bilderna tillsammans med gruppen läste ordfördelaren i första rutan. Vad är det? (alltså vad är Vänern, Gotland eller Kebnekaise). Hen delade ut frågan till en elev åt gången, och efter alla hade fått svarat kom de överens om vad de skulle skriva i första rutan. Sedan gick de vidare till nästa ruta och gjorde samma sak.

IMG_1153 IMG_1157.JPG

När alla frågor var besvarade lät jag de två grupper som arbetade om Vänern gå ihop till en grupp med 6 elever där en hade rollen som ordfördelare. Denna elev fick fråga en elev åt gången om de visste något om Vänern. Samma sak gjorde jag med de 2 grupperna som hade Kebnekaise och de 2 grupper som hade Gotland. På så sätt rätades frågetecken ut och de kunde förtydliga saker för varandra.

IMG_1158

Istället för att placera eleverna i expertgrupper för att lära varandra samlade jag alla på mattan. Jag drog ner en klassisk sverigekarta och bad alla från Vänern-gruppen att vara beredda. Sedan ställde jag frågor som “Var ligger Vänern?” och “Vad är Vänern?” och “Vet ni något om Vänern?”. Sedan gjorde jag samma sak med resten av grupperna som fick presentera sin fakta.


Ämne: SO
Lektion
: Helklass
Tidsåtgång: Ca 1 timme


Lämna ett svar