Basgrupper i åk 1: Trygghet och tillit

Sedan vi startade upp arbetet med basgrupper har vi testat några olika uppgifter med roterande roller och gemensamma resurser. För vissa grupper har det fungerat bra men för vissa har det blivit för mycket. Jag insåg att jag nog gått lite för fort fram och gett för svåra uppgifter med för många steg för tidigt. Jag bestämde mig därför för att backa lite och fokusera på att skapa positivitet i grupperna och bygga upp känslan av trygghet och tillit ytterligare.Jag lät eleverna arbeta med varandra utan krav. Grupperna fick sitta bredvid varandra med varsin clearboard med matte-uppgifter. När de gick till sitt bord fick de med sig sin flagga. De jobbade själva men fick två uppdrag att göra under tiden:

1: Om de behövde hjälp skulle de först fråga sina gruppmedlemmar om hjälp. Bara om resten av gruppen inte kunde förklara fick de fråga mig.

2: Under tiden de arbetade skulle de säga minst 3 snälla och uppmuntrande saker till varandra. Vi kom på exempel tillsammans, t.ex. “Vad bra du kämpar”, “Vilka fina siffror du skriver”och “Tack för att du hjälpte mig”.

Eleverna tog det hela på väldigt stort allvar och de flesta sa stolt efteråt att de hade sagt minst 10 snälla saker. De fick då också ge exempel på saker de sagt. Under tiden de arbetade gick jag runt och lyssnade och påminde om uppdragen. Vissa saker jag hörde eleverna säga lyfte jag som goda exempel till hela klassen. Det är viktigt att eleverna känner sig trygga med varandra och både vågar be om hjälp och ge uppmuntran.

IMG_4632

En kommentar

Lämna ett svar