Runda bordet, Inre-yttre cirkel och mina-dina ord: Sv dubbelteckning

Vi tränar på ord som stavas med dubbla konsonanter.

För att få kläm på det så sorterar vi orden efter hur vokalen hörs. Kan vi säga vokalen så som vokalens ljud är och kan dra ut på vokalen utan att ordet förändras är det en “lång” vokal. Ordet placeras på första våningen som har en stjärna. Då skrivs också ordet med en konsonant efter. Om vokalen däremot betonas, d.v.s vi trycker på vokalen och den uttalas annorlunda än bokstavens ljud så skuttar ordet upp till andra våningen med två stjärnor. Då är det två konsonanter efter vokalen.

När vi tränade detta använde vi oss av modellen runda bordet. Det är 4-6 vid varje bord. En elev är sekreterare och en annan läste upp ett ord från en ordlista och en tredje motiverade varför ordet skulle stå på en viss våning i huset. Uppgifterna roterade i gruppen. Arbetsgången såg ut så här: elev 1: skrivare, elev 2: läsare, elev 3: berättare, elev 4-6: åhörare och stöttare. Nästa varv elev 2: skrivare, elev 3: läsare, elev 4: berättare, elev 5-6 och 1: åhörare och stöttare. De fortsatte att rotera tills alla orden var placerade.

Därefter tränade vi på orden med modellerna inre och yttre cirkel och mina ord-dina ord. De hade först skrivit ned ord både med och utan dubbelteckning. De utbyter ord med varandra och skriver dem. Se upplägget från tidigare inlägg om synonymer.

2 kommentarer

  • Vad är det för arbetspapper du har?

  • Mette Borge Rundqwist

    Förutom mallen för mina ord-dina ord och huset använder jag mig av skolplus arbetshäfte med dubbelteckning och ett från lektion.se som heter Dubbelteckning (Susanne Ekebom, Frölundaskolan)

Lämna ett svar