Inspireras: No kroppen

För att ta en annan vändning på lärandet så använde vi oss av inspireras för att kartlägga förkunskaperna.

Vi ska arbeta med matens väg genom kroppen. För att kartlägga förkunskaperna började de med att i lärparen rita vad de vet eller vad de tror händer med maten i kroppen. Alla hade goda kunskaper och visade det fint. De samarbetade bra och diskuterade hur de skulle rita och hur det kunde se ut i kroppen. När de hade ritat en stund stoppade vi och de fick de gå runt och titta på hur andra lärpar hade löst uppgiften. För att det inte skulle bli rörigt förflyttade alla sig samtidigt ett steg i taget. Det gjorde det också att de tittade i lugn och ro och hastade inte runt.

De tog till sig idéer och när de kom tillbaka till sin plats så förbättrade de sina teckningar. Denna arbetsmodell kallas i kooperativt lärande för inspireras.

Vi tittade tillsammans på deras lösningar och pratade igenom vad som händer med maten. Därefter tittade vi på en film om matens väg genom kroppen.


I filmen fick vi reda på att vi har 4-6 m tunntarm, 1,5 m tjocktarm och 10 cm blindtarm. Det var vi tvungna att mäta upp. Kan det vara möjligt att ha så lång tarm i kroppen?

Lämna ett svar