Lära av varandra med eget ansvar: Världsdelar

Jennie och Lisa har varsin årskurs 1 som ofta samarbetar med varandra på ett eller annat sätt. Denna gång ville vi ta samarbetet ett steg längre. Vi valde att undervisa ena klassen i fakta om Nordamerika och den andra klassen undervisades i fakta om Sydamerika. Ovanligt sätt? – Ja. Spännande?- Absolut. Kul? – JA!

steg 1: Skaffa information
Här delade vi ut information till eleverna. Jag delade in eleverna i par och varje par fick lite information om världsdelen. Ett par fick information om vilka länder som fanns i världsdelen, ett par fick information om vilka djur som finns där, ett tredje par fick information om hur naturen såg ut där och ett fjärde fick information om andra viktiga fakta. Därefter samlade vi ihop gruppen och varje par fick berätta om den fakta som de lärt sig.

IMG_1255

steg 2: Träna i par
Vi berättade för eleverna att de nu skulle lära sig faktan om världsdelen de har för att de sen ska bli lärare till parallellklassen. Det är därför viktigt att de lär sig informationen rätt så att de kan föra den vidare. Här stärks verkligen grundprincipen eget ansvar, då eleven måste ta ansvar för att lära sig om världsdelen för att kunna dela informationen vidare. Men eleven måste också ta ansvar över att kamraten lär sig rätt fakta. De tränade med hjälp av sina papper och även med hjälp av ordkort för att kunna berätta fritt med hela meningar.

IMG_4770

steg 3: Dela information
När eleverna tränat på faktan om sin världsdel blandade vi klasserna. Eleverna använde sig av strukturen Hitta en kompis för att samla information om klasskompisarnas världsdel och dela information om sin världsdel.
IMG_1293

steg 4: Quiz
Klasserna återsamlas och får nu använda sig av grundprincipen eget ansvar. För nu får eleverna ett individuellt test med frågor om båda världsdelarna. Här måste eleven ha tagit eget ansvar över att ha lärt sig om sin egen världsdel, men även ett eget ansvar över att fråga och be om förklaringar om den andra världsdelen.

Genom att dela upp arbetet på detta sätt så lär sig eleverna att lära av och med varandra och det egna ansvaret stärks i flera led. Eleverna tyckte att det var roligt och lärde sig mycket. Detta sätt att strukturera undervisningen kommer dock att fungera bättre när de är mer självständiga i att skriva då mindre tid då kan läggas på själva skrivandet och mer tid kan läggas på att lära sig faktan.

En kommentar

  • Hej!

    Finns möjligtvis de faktabladen ni använde er av tillgängliga någonstans trots att det var länge sedan?
    Hade varit perfekt att använda i den årskurs 1 jag undervisar i so.
    Mvh Louise Wester

Lämna ett svar