Sant eller falskt: Läsförståelse

Vanligen när man arbetar med läsförståelse läser eleverna en text och svarar därefter på ett antal frågor till texten och lämnar in. Det lär eleverna att reflektera över var de läst, att sökläsa och att formulera svar. Om du gjort detta ett tag och vill variera sättet att arbeta med läsförståelse kan du prova att använda dig av strukturen Sant eller Falskt.

Med strukturen får eleverna precis som i exemplet ovan lära sig att reflektera kring läsningen, formulera svar (men här även frågor) och att sökläsa. Du kan börja öva detta genom att du som lärare läser en text högt för eleverna. Därefter skriver du 3 påstående om texten ni läst. 2 av påståendena ska vara sanna och 1 ska vara falskt. Låt eleverna i en EPA , i Huvuden ihop eller en Dubbel EPA fundera, diskutera och motivera sina svar.

När eleverna lyckas bra att lista ut vilket påstående som är falskt, och lyckats motivera varför det är falskt och de andra 2 påståendena är sanna kan du i låta eleverna skapa egna påståenden om texten.

När eleverna känner sig trygga i strukturen kan du låta eleverna läsa egna texter i par eller mindre grupper (beroende på ålder) och skriva egna påståenden och förhöra varandra.

Lämna ett svar