Struktur: Visa! 

I strukturen Visa! får varje enskild individ möjlighet att visa sin tanke, idé eller lösning, och visa den likt multisvar, fast för sin grupp istället för inför hela klassen. Varje elev tänker enskilt, skriver eller ritar ett svar och redovisar kort hur de gjort för varandra. Strukturen är bra för att förstärka det egna ansvaret i en grupp och för att träna på att förklara sina tankar i ett litet sammanhang. I denna övning kan du både välja frågor av stängd karaktär eller som enkelt kan beskrivas eller förklaras med en snabb uträkning eller bild, eller mer öppna frågor där eleverna efteråt får diskutera hur de tänkt. Strukturen gör det enkelt för alla att delta och få sin röst hörd, även om de kanske inte vågar prata så mycket inför gruppen än, då gruppmedlemmarna kan läsa och tolka vad andra skrivit. Istället för att skriva eller rita kan eleverna även visa med tumme upp eller tumme ner om de håller med kring ett påstående, eller hålla upp rött eller grönt kort, och sedan i sin lärgrupp diskutera vad de valde och varför.

Material:

 • frågor/uppgifter via skrivtavla eller som kort för varje grupp
 • bord med stolar vända mot mitten för fyra elever, alternativt att elever står mitt emot varandra
 • svarsmedium som mini-whiteboard, läsplatta eller papper för varje elev, alternativt använd händer för att visa svar

Variant 1:

 1. Eleverna sitter i grupper om 3-5.
 2. Läraren ställer en fråga.
 3. Eleverna tänker enskilt och skriver/ritar ett svar på sin miniwhiteboard.
 4. Läraren säger “1, 2, 3, Visa!” varpå eleverna håller upp sin miniwhiteboard så att den egna gruppen kan se.
 5. Eleverna tittar runt i sin grupp och läser vad de andra skrivit.
 6. Beroende på typ av fråga kan eleverna diskutera sina tankar med axelkompisen eller med hela gruppen. Läraren kan också lyfta några svar i helklass.

Variant 2:

 1. Eleverna placeras i grupper om fyra.
 2. Varje grupp av elever får uppgiftskort som placeras i mitten av bordet (eller via tavlan).
 3. En elev i gruppen har rollen som Ordfördelare och vänder det första kortet och läser det tydlig för alla de andra.
 4. Eleverna ska först tänka och sedan svara på uppgiften via sitt svarsmedium enskilt. De håller sitt svar för sig själv.
 5. När alla är klara med sitt svar säger Ordfördelaren; 1-2-3, Visa!
 6. Eleverna vänder och visar för varandra. De scannar snabbt av svaren från varandra. En i taget redovisar kort hur de tänker kring frågan/uppgiften. Ordfördelaren ser till att de går ett varv runt.
 7. Beroende på typ av fråga kan olika scenarion uppstå. Om det är en öppen fråga kan de diskutera likheter/olikheter i deras tankar, eller kommentera varandras svar. Om det är en fråga med ett korrekt svar kan det se ut enligt nedan:
  • Alla är överens om svaret. De går vidare till nästa fråga.
  • Alla är inte överens. De förklarar för varandra och diskuterar svaret tills de når konsensus.
 8. Fortsätt med nästa uppgift och rotera gärna rollen som Ordfördelare.

Exempel 1: Läraren visar ett matematiskt problem på tavlan och ber eleverna enskilt rita en lösning på sin miniwhiteboard. Efter en stund säger läraren: “1, 2, 3, visa!” och eleverna håller upp sin whiteboard inför sin lärgrupp. En i taget berättar hur de har tänkt. De diskuterar sedan likheter och skillnader i lösningarna. Läraren går runt och lyssnar och lyfter några exempel på lösningar innan nästa problem presenteras.

Exempel 2: Efter ett arbetsområde i geografi ställer läraren faktafrågor för att repetera och befästa kunskaper. Läraren säger: “Vad är Frankrikes huvudstad?” Eleverna skriver ner ett svar och håller det för sig själva. Läraren säger “1, 2, 3, visa!” och eleverna håller upp sitt svar för sin grupp. De kollar av att alla kunde svaret och om någon hade glömt bort får de stöd av gruppen när de får se svaret.

Exempel 3: I en klass har eleverna precis delats in i nya lärgrupper om 4 elever. För att eleverna ska få lära känna varandra och bygga en positiv gruppidentitet använder läraren strukturen Visa! med lära-känna-frågor. Läraren säger: “Vad är din favoritfärg?”. Eleverna funderar och skriver ner ett svar. “1, 2, 3, visa!” Eleverna visar sitt svar för gruppen och tittar runt på varandras svar för att lära sig något om varandra. Läraren fortsätter med fler frågor.

Exempel 4: Inför en utevistelse ber fritidspedagogen eleverna tänka efter på vad de vill göra ute. Eleverna tänker enskilt en stund. Pedagogen: “Om du vet vad du vill göra ska du snart få visa en tumme upp, om du inte vet en tumme ner och om du har några olika förslag men inte är säker tumme i mitten. 1, 2, 3, visa!” Eleverna håller upp tummarna mot personerna som finns närmast dem. Pedagogen: “Berätta för varandra vad ni vill göra och hjälp de med tumme åt sidan eller tumme ner att komma på förslag.” Eleverna samtalar och hjälper varanadra att komma på förslag så att fler är redo för utevistelsen. De tacka varandra och firar med en gemensam rörelse.

2 kommentarer

Lämna ett svar