Hitta en kompis: Matematik

Strukturen Hitta en kompis är väldigt tacksam att använda i matematik. Den gör att eleverna måste visa och förklara hur de tänker. De tar på ett naturligt sätt hjälp av varandra och löser uppgifterna tillsammans. Kunskapsmålet var att båda skulle veta hur de hade löst talet. Samarbetsfärdigheten vi tränade på var att lyssna på varandra.

Den här gången fick eleverna tre olika praktiska material att använda. När de skulle lösa en uppgift var de tvungna att välja minst ett av materialen. De fick alltså inte skriva svaret direkt, även om de visste. Jag förklarade att det viktigaste här var att förklara och visa för varandra hur man kunde lösa talet, inte att hitta det rätta svaret på en gång. För att göra detta behövde de lyssna på varandra.

Vi gjorde först några tal tillsammans och testade med de olika materialen. Vi hade centikuber, en tallinje upp till 20 och tiotal+ental. Jag skrev talet på en miniwhiteboard och de fick först fundera enskilt på vilket material de trodde kunde passa för att lösa talet. De fick sedan viska med kompisen bredvid (EPA) och till sist fick alla (när jag räknade till 3) peka på den de ville använda (Multisvar). Vi testade och diskuterade varför vissa material passade bättre till vissa tal. För mindre tal, som 3+5, var det enkelt att använda centikuber. För tal där man bara skulle hoppa några steg fram eller bak (t.ex. 12-3) var tallinjen enkel att använda. Den gick dock inte att använda när vi skulle räkna 11+11. Då fick vi ta tiotal+ental. Vi testade med centikuber också, men det var mycket lättare att se hur mycket det var med tiotal+ental.

Eleverna fick nu instruktionerna för strukturen. De skulle sträcka upp handen och hitta någon annan med handen uppe, göra high five och välja ett tal att lösa tillsammans. De skulle sedan välja ett eller två material att visa talet med. Här var de tvungna att lyssna på varandra så att de förstod hur kompisen tänkte. De skriver sedan svaret, namnet på personen de räknade med, och vilket material de använde.

Ta bild 2017-04-27 165722

Eleverna började engagerat arbeta tillsammans. I början fick jag några gånger påminna om att de inte bara fick skriva svaret utan måste visa med materialet. Jag hjälpte också till med att hitta nya kompisar genom att hålla koll på vilka som var nästan klara och kunde gå ihop och bilda nya par. Detta går nog enklare när eleverna är lite äldre. När jag gick runt och lyssnade på eleverna hörde jag många bra förklaringar och många som gemensamt funderade på vilket material de skulle använda.

IMG_4998IMG_4999IMG_5003

Som avslutning samlades vi på mattan och berättade för varandra vilka material vi hade använt för olika tal. Vi jämförde om vi använt olika eller samma. Denna del kan med äldre elever med fördel göras i par eller i basgrupper. Då detta var första gången vi använde denna struktur i matematiken gjorde vi denna del tillsammans. Eleverna fick under denna lektion många tillfällen att prata matematik med varandra, förklara hur de tänkte och testa med olika strategier.

En kommentar

Lämna ett svar