Kombinera strukturer: Matematik

När man har arbetat med kooperativt lärande ett tag blir gränserna mellan strukturerna lite mer flytande och det blir lättare att improvisera och använda dem på ett friare sätt. Denna matematiklektion använde vi flera olika strukturer, och lite varianter eller blandningar. I kooperativt lärande måste man inte alltid följa strukturerna helt, utan de är mer som ett ramverk att använda som stöd.

Vi började med strukturen Turas om som är ett enkelt sätt att skapa ömsesidigt beroende och stödjande interaktioner där eleverna hjälper varandra. Vi använde den för att repetera tallinjen. Eleverna fick 10 bitar med tal på (pusselbitar från ett 100-pussel) och tiotal+ental. De la bitarna upp och ner. En elev vände på en bit och sa talet. Den andra byggde talet med tiotal+ental. De turades om så tills alla tio talen var lagda.

IMG_5086IMG_5088IMG_5089

Nästa uppgift var att lägga talen i storleksordning. Även detta gjordes i paren. När de var klara med de första tio delade jag ut fler bitar som de skulle passa in på rätt plats på tallinjen. De fick sedan välja fem bitar som de la i ordning. Vi gjorde nu en blandning/variant av Karusellen och Skriv, byt, matcha. Paren valde en bit som de la på fel plats. De ställde sig sedan upp vid bordet. När alla par stod upp fick de rotera till ett nytt bord där de skulle lista ut vilken bit som var fel och lägga den rätt. Vi gjorde detta ett par gånger.

IMG_5096

Vi avslutade med att använda strukturen Kloka pennan för att fylla i en tallinje på clearboards. En elev sa vilket tal som skulle stå var och den andra skrev. I en tregrupp var den tredje kontrollant och kontrollerade att det blev rätt. De roterade roller efter varje rad.

IMG_5099

Detta blev en väldigt aktiv matematiklektion där eleverna i samtal och samarbete fick befästa sina kunskaper om tallinjen och tals relation till varandra. Vi repeterade tiotal och ental, och tränade på att läsa och skriva tal upp till 100.

2 kommentarer

Lämna ett svar