Vårt samhälle: Olika strukturer

Klassens tema handlar nu om vårt samhälle. Först spånade vi på vad är ett samhälle? Vad behövs för att ett samhälle ska fungera? När vi hade fått en lång lista tittade vi närmare på vilka samhällsfunktioner det finns i Hjärup. Vi strök under dem med rött.

Vi arbetade vidare med att för att samhälle ska fungera måste det finnas regler. Annars blir det kaos. Vi började med att det lilla samhället familjen. Vilka regler har vi i våra familjer? Eleverna fick arbeta i grupper kring en fyrfältare. De skrev några regler de har hemma och vem som har bestämt dem i var sin ruta. De jämförde och diskuterade hur de hade det hemma. De upptäckte att många hade samma regler men också lite olika.

När de hade skrivit ned sina regler tränade på att berätta om sin kamrats familjeregler. Här tränar vi på att beskriva och återberätta.

Därefter vidgade vi vyerna och tittade på ett större sammanhang än familjen, skolan och vilka regler vi har där. Då använde vi oss av modellen karusellen. På varje bord fanns ett papper. Varje grupp skrev de ned en regel vi har på skolan. Sen gick de vidare till nästa bord och läste vad det stod där och skrev ned en ny. De fick inte skriva samma regel som redan fanns på pappret. Mycket bra sätt att befästa kunskapen på om vilka regler vi har på skolan. Vi läste upp dem och diskuterade varför vi har dem.

Därefter tittade vi på vem är det som bestämmer i ett samhälle? Då kom vi in på kommun och regering och att det är “Vi som bestämmer vem som ska bestämma”.

Utifrån tankekartan vi gjorde i början plockade vi ut de samhällsfunktioner som finns i Hjärup och delade upp dem mellan arbetsparen. De skrev om två samhällsfunktioner och ritade till. Dessa satte vi sen upp runt Hjärups karta. De fick läsa upp för klassen vad de hade skrivit och vi tittade på var i Hjärup de fanns. Här fick vi in lite kartkunskap också.

2 kommentarer

Lämna ett svar