Strategi: Stoppskylt

När elever arbetar tillsammans i grupp kan det av olika anledningar uppstå svårigheter att samarbeta. Exempelvis kan det finns meningsskiljaktigheter eller att gruppen inte är överens om hur de ska fördela det gemensamma arbetet. En utmärkt och enkel strategi för att få grupper att reflektera och diskutera sitt samarbete är med hjälp av strategin Stoppskylt. Om du ser att en grupp behöver diskutera hur de ska arbeta tillsammans för att effektivisera arbetet kan du använda denna strategi. I sin enkelhet ska eleverna stoppa arbetet i 1 minut och diskutera hur de kan samarbeta bättre tillsammans. Gruppen ska se det som en utmaning och ett tillfälle att reflektera kring sitt samarbete.

Om du ska introducera strategin Stoppskylt kan du först föra en diskussion med elevgruppen vad en stoppskylt är. Ex. “I trafiken är det livsviktigt att ibland stanna till och tänka efter, man kollar höger och vänster innan man går vidare. Precis så kan det vara när vi arbetar tillsammans.” Därefter kan du modella strategin tillsammans med en grupp framför de andra eleverna. Följ sedan instruktionerna under och beskriv hur eleverna ska agera. Vid första gången kan det vara bra att bara träna in beteendet tillsammans med ett enkelt innehåll så att eleverna vet vad de ska göra i en riktig situation. Ge feedback första gångerna hur grupperna agerar när strategin används.

Beskrivning av tillvägagångssätt

  1. Eleverna arbetar i grupper tillsammans med ett gemensamt material. Läraren cirkulerar och märker att en grupp behöver diskutera hur de ska effektivisera sitt samarbete.
  2. Läraren lägger en Stoppskylt mitt på bordet. Eleverna ska omedelbart sluta arbeta med uppgiften.
  3. Eleverna funderar enskilt “Hur kan vi samarbeta mer effektivt tillsammans?
  4. Eleverna ska turas om, en i taget, att beskriva hur de tänker. De ska enas kring ett gemensamt beslut. De får endast 1 minut på sig! Använd gärna timglas eller mobiltimer.
  5. När eleverna vet hur de ska arbeta effektivare tillsammans ger de tillbaka stoppskylten till läraren. De fortsätter det gemensamma arbetet!

För att utveckla elevernas förmåga till samarbete kan grupper som använt stoppskylten intervjuas inför klassen vad de enades kring. Gruppen kan även beskriva hur deras lösning stödde dem i deras gemensamma arbete.

Mall för utskrift och laminering: Stoppskylt

Bildresultat för stoppskylt

Stoppa arbetet i en minut och diskutera hur ni kan samarbeta mer effektivt! 

 

Variant för äldre elever

Samma som ovan med en twist. Gruppen får skriva ner tre olika lösningar hur de kan samarbeta mer effektivt. De får därefter nå konsensus kring en av lösningarna, beskriva varför och använda den. Detta tränar på att jämka och se flera olika lösningar och perspektiv på ett och samma problem. Ibland är det inte den första lösningen någon kommer på som är den bästa. Ge gärna ca 3-5 minuter för denna variant.

Tre lösningar

Mall för problemlösning med tre förslag: Problemlösning

2 kommentarer

Lämna ett svar