Kooperativ redovisning

Eleverna har haft i uppgift att intervjua sina föräldrar om deras yrken. De har sedan skrivit en beskrivande text om detas yrken. I stället för att som på traditionellt sätt stå inför hela klassen och redovisa så har de fått redovisa för varandra i små grupper.

Innan vi startade skrev vi på tavlan vad man ska tänka på när man redovisar på detta sätt. De hade många kloka strategier som att lyssna på varandra, låta kamraten tala till punkt, titta på den som talar, tala tydligt och ställa frågor. De läste sen upp sina texter för varamdra i sin lilla grupp. Kamraterna i sin tur ställde frågor om yrket. De förklarar för varandra och resonerade kring de olika yrkena. Därefter samlades vi alla och de fick lyfta ett yrke de tyckte var intressant som de hade hört om från en kamrat. De tränade då på att återberätta vad en kamrat har berättat. En bra övning för att träna på att lyssna och vara uppmärksam. Denna övning gör alla aktiva och risken att halva klassen sitter i andra tankar och blir uttråkade minimeras. Efteråt utvärderade vi hur gruppredovisningen hade gått och vad de behöver träna på vidare.

Nu är alla yrkena samlade i en mapp så de finns tillgängliga för alla att läsa.

Lämna ett svar