Kombinera KL-strukturer med cirkelmodellen

Vi jobbar med hur det var att vara barn för 100 år sedan och har tittat på hur familjen såg ut, hur de bodde och vad de gjorde. Vi har sedan tittat vidare på hur det var att gå i skolan för 100 år sedan och vad och hur barn lekte.

Vid varje del så har vi jämfört hur det var förr med nu.

Det har vi gjort med hjälp av att fylla i VENN-diagram. Först har vi tittat på film, läst och pratat om det. Därefter har de i lärpar fyllt i VENN-diagram om hur det var förr, hur det är nu och i mitten vad som är lika nu och då.

 

När det var klart slog de ihop sig med ett annat par och pratat om vad de hade skrivit. De fyllde på med fakta som de inte hade med. En form av mina ord-dina ord. Till sist lyfte vi vad de hade skrivit i helklass. Med hjälp av EPA modellen har vi tillsammans samlat fakta. Alla har varit aktiva i diskussionen och arbetet.

I nästa steg väver vi in svenskämnet och nu ska de skriva en berättelse med början, händelse och slut. Med inspiration av det vi har jobbat med ska de skriva en berättelse om hur det på något vis hamnar 100 år tillbaka i tiden och berätta om sin familj, skola och lek.

Utifrån deras VENN-diagram skriver de en planering för att kunna skriva en berättelse.

Här är en planering som är gjord utifrån VENN-diagrammen.

Nu ska vi träna på att ha en början, händelser och slut som hänger ihop. Dessutom ska vi träna på meningar med stor bokstav och punkt, beskriva med många adjektiv och stavning. Lite examen på årets arbete i svenska.

Summerar jag det hela så har vi har arbetat ämnesintegrerat med cirkelmodellens olika steg i kombination med strukturerna lärpar, EPA, mina ord-dina ord.

Cirkelmodellens steg

  1. Inspiration genom film, läsa berättelser och samlat fakta med hjälp av VENN-diagram
  2. Repetera hur en berättelse är uppbyggd med början, händelse och slut.
  3. Tillsammans hitta på berättelse utifrån strukturen: Början med person, miljö och tid, händelse ett, två, tre och slut där allt löser sig.
  4. Planera sitt skrivande med hjälp av en planeringsmodell och sen skriva sin berättelse.

I och med att vi har arbetat med faktan så grundligt och planerat skrivandet grundligt, så är eleverna väl förberedda och sugna på att skriva.

 

 

2 kommentarer

Lämna ett svar